ARRSProjekti / 2016 / SeznamARRSProjekti2016

Projekti (so)financirani s strani ARRS


Nazaj na seznam projektov po letih


Začetek financiranja: LETO 2016

J1-7201 - Z epitaksijo z molekularnim žarkom do ultrahitrih spominskih naprav
J1-7259 - Problem več nečistoč
J2-7238 - Razumevanje plazemskih procesov in rasti tankih plasti v magnetronskem naprševanju pri visoki pulzni moči
J2-7360 - Učenje in avtonomna adaptacija dvoročnih montažnih in servisnih nalog
J2-7526 - Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave
J6-7094 - Slovenska znanstvena besedila: viri in opis
J7-7303 - Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju
L1-7544 - Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioritetnem seznamu Vodne direktive
L2-7509 - Napovedovanje strukturiranih vrednosti z uporabo v trajnostni kmetijski proizvodnji
L2-7663 - Napovedovanje stanja iztrošenosti elektrokemičnih energetskih sistemov
L2-7664 - Napredne tehnike sledenja žarkom za karakterizacijo radijskega okolja in radijsko lokalizacijo
L2-7667 - Napredno razžveplanje s katalitičnimi nanomateriali
L2-7668 - E-vzdrževanje elektromehanskih pogonov: postopki za napovedovanje in upravljanje stanja pri nestacionarnih pogojih obratovanja
L7-7561 - Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici
L7-7566 - Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic
N2-0056 - Strojno učenje za sistemske znanosti
V1-1643 - Nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo
V3-1640 - Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja
Z1-7305 - Reševanje protonske uganke s precizijsko meritvijo oblikovnih faktorjev protona pri izjemno majhnih prenosih energije in gibalne količine
Z2-7059 - Heterogena površinska rekombinacija nevtralnih reaktivnih plazemskih delcev na nanostrukturiranem materialu
Z2-7215 - Visoko koercitivni permanentni magneti Nd-Fe-B z minimalnim dodatkom težkih redkih zemelj
Z3-7307 - Vloga celičnega lipidnega metabolizma pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporalni lobarni degeneraciji


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov