Ime strani: ARRSProjekti / 2016 / Problem več nečistoč

Problem več nečistoč


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

J1-7259 - Problem več nečistoč
J1-7259 - The many-impurity problem

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Rok Žitko, domača stran

doc. dr. Jernej Mravlje

doc. dr. Jure Kokalj

dr. Tilen Čadež

Jan Skolimowski

dr. Bojan Žunkovič

dr. Ugo Marzolino

Vsebinski opis projekta

Kvantna nečistoča je fizikalni sistem, ki sestoji iz točkastega defekta z notranjimi prostostnimi stopnjami (kot je magnetna nečistoča, kvantna pika, ipd.), sklopljenega s kontinuum neinteragirajočih stanj. Takšni modeli imajo kljub enostavnosti zelo kompleksno obnašanje, ki terjajo napredne numerične metode za njihovo reševanje. Z današnjimi najbolj izpopolnjenimi metodami je možno direktno rešiti probleme z do približno petimi nečistočami. Cilj projekta je razviti orodja za reševanje še bolj kompleksnih problemov (“problemov veliko nečistoč”), ki sestojijo iz nekaj deset do nekaj sto nečistoč. To ni več mogoče direktno, temveč preko samousklajenih računov. Modeli iz te družine opisujejo različne fizikalne sisteme, med drugim gruče magnetnih adatomov na površinah kovin (denimo verige magnetnih atomov na superprevodnikih, ki imajo Majoranova mejna stanja), plastne heterostrukture (kot so denimo strukture iz superprevodnikov in feromagnetov) in plastne materiale (kot je TaS2), ter razne defektne strukture, kot so domenske stene v Mottovih izolatorjih. Poleg razvoja numeričnih algoritmov bomo obravnavali nekatere najbolj aktualne konkretne probleme s tega področja.

Faze projekta

  1. Faza: Razvoj učinkovitih metod za računanje Greenovih funkcij v normalni in superprevodni fazi, metod za obravnavo odprtih območij, študij konvergenčnih lastnosti samousklajenih računov v metodi približka dinamičnega povprečnega polja v realnem prostoru, metod za računanje goriščnih funkcij z metodo numerične renormalizacijske grupe.
  2. Faza: Študij nekaterih tipskih problemov: domenskih sten v Mottovih izolatorjih, stabilnosti kovinskih otočkov znotraj Mottovega izolatorja in verig magnetnih nečistoč na površinah superprevodnikov. Pri slednjem problemu nas zanima, pri kakšnih velikostih verige lahko sistem obravnavamo kot magnetno urejenega, torej kdaj postane Neelov relaksacijski cas veliko daljsi od trajanja eksperimentalne merive.
  3. Faza: Študij velikih problemov: prehod iz rezima ene Kondove necistove v rezim razseznega Kondovega izolatorja.

Realizacija projekta

V letu 2016 je bila v veliki meri realizirana prva faza projekta, začelino smo z nekaterimi točkami druge faze.

Bibliografske reference

  • Reference - SICRIS

  • R. Žitko and M. Fabrizio, Non-Fermi-liquid behavior in quantum impurity models with superconducting channels, Phys. Rev. B 95, 085121 (2017)
  • W.-V. van Gerven Oei, D. Tanasković, R. Žitko, Magnetic impurities in spin-split superconductors, Phys. Rev. B 95, 085115 (2017)
  • Rok Žitko, Alen Horvat, Kondo effect at low electron density and high particle-hole asymmetry in 1D, 2D, and 3D, Phys. Rev. B 94, 125138 (2016)


Nazaj na seznam projektov po letih