Ime strani: ARRSProjekti / 2016 / Napredno razžveplanje s katalitičnimi nanomateriali

Napredno razžveplanje s katalitičnimi nanomateriali


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

L2-7667 - Napredno razžveplanje s katalitičnimi nanomateriali
L2-7667 - Advanced hydrodesulphurisation with catalyst nanomaterials

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Uroš Cvelbar

Vsebinski opis projekta

Tematika projekta je razvoj novega tipa hidrodesulfurizacijskih (HDS) katalizatorjev za globoko razžveplanje goriv in plinov, ki vsebujejo manj kot 5 ppm-ov žvepla v gorivu ali parah nastalih med proizvodnimi procesi. Projekt cilja na razvoj in sintezo izredno učinkovitih katalizatorjev izdelanih iz nanomaterialov za izločevanje predvsem komponent organskega žvepla. V ta namen bomo uporabili nanožice (NŽ) kovinskih oksidov, ki jih bomo okrasili z različnimi katalitičnimi nanodelci (ND). Glavna cilja projekta sta demonstracija zmožnosti uporabe ZnO (ali celo Al2O3, MoO3) nanožic ali nanodelcev z Ni v namen izjemno-globokega razžveplanja dizelskega, kerozinskega goriva ali PPS par ter zmanjšanje vsebnosti žvepla pod 5 ppm. Istočasno pa želimo doseči neprekinjeno aktivnost preko več 100 ur, zraven pa testirati še optimizacijo delovanja s souporabo nanodelcev na ZnO ali aluminijevem oksidu. Uspešna testiranja HDS katalizatorjev bodo tako omogočila globoko razžveplanje tudi ostalih goriv kot so zemeljski plin ali pa čiščenje plinskih par. Razvoj takega procesa zato vodi v zelo čista in okolju bolj prijazna fosilna goriva.

Faze projekta

Faza 1: Sinteza prahu iz nanožic in nanodelcev

Faza 2: Priprava HDS katalizatorjev in testiranje

Faza 3: Redukcija nanožic kovinskih oksidov s plazmo ali termično obdelavo

Faza 4: Karakterizacija struktur

Bibliografske reference