Page name: ARRSProjekti / 2016 / Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic

Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

L7-7566 - Napredne hemokompatibilne površine žilnih opornic
L7-7566 - Advanced hemocompatible surfaces of vascular stents

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije BIOIKS d.o.o

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Ita Junkar

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Glavni cilj projekta je izboljšati lastnosti površine žilnih opornic iz titanovih zlitin. Kljub temu, da se titanove zlitine pogosto uporabljajo za žilne opornice le te še vedno nimajo optimalnih lastnosti, kar vodi do restenoze. Restenoza predstavlja velik problem na vseh površinah žilnih opornic. V več kot 33% se pojavi restenoza, večja verjetnost za nastanek je pri bolnikih, ki so v rizični skupini. Žilne opornice lahko razdelimo na “navadne” kovinske žilne opornice (BMS) in na žilne opornice s kontroliranim sproščanjem (DES). V primeru DES žilnih opornic je možnost za alergijske reakcije in za nastanek restenoze manjša, saj so te žilne opornice prekrite z nanosi, ki sproščajo proti-proliferacojske, imunosupresivne in proti-trombogene molekule, kateri močno znižajo proliferacijo gladkih mišičnih celic in zmanjšajo trombozne reakcije. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da tovrstne žilne opornice (DES) tudi zmanjšajo proliferacijo endotelijskih celic, kar potencialno lahko vodi do tromboze. V ta namen je bilo v zadnjih nekaj letih veliko naporov usmerjenih v razvoj novih žilnih opornic, žal pa so bili dosežki dokaj inkrementalni. Inovacije predvsem temeljijo na novih polimernih nanosih, platformah za žilne opornice ter različnih zdravilnih učinkovinah. Namen predlaganega projekta je zasnovati nove površine žilnih opornic, ki bodo imele primerne nanotopolografske in kemijske lastnosti. Ustvarili bomo biomimetično površino TiO2 nanocevk na titanu, katere lastnosti bomo optimizirali z uporabo visoko reaktivne plinske plazme. Z uporabo elektrokemijske anodizacije bomo tvorili različne velikosti nanocevk, s premerom od 15 do 100 nm, ki bodo simulirale nanotopografske značilnosti ekstracelularnega matriksa in bodo pripomogle k hitrejšemu naravnemu procesu endotelizacije. Za še dodatno izboljšanje biokompatibilnih/hemokompatibilnih lastnosti TiO2 nanocevk bomo uporabili plinsko plazmo. Z uporabo plazemske tehnologije bomo izdelali visoko kakovostni oksidni sloj na površini TiO2 nanocevk in s tem dosegli boljšo biokompatibilnost/hemokompatibilnost površine.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

1. faza: Razvoj stabilnih in enakomerno razporejenih nanostruktur s kontrolirano velikostjo premera in dolžine. Analiza površine TiO2 nanostruktur in optimizacija plazemske obdelave le teh.

2. faza: Vplivi nanostrukturiranosti površine in plazemske obdelave na kemijske lastnosti površine ter na in vitro biološki odziv.

3. faza: Optimizacija pogojev plazemske obdelave za doseganje stabilnejših lastnosti površine, ki nudijo optimalen biološki odziv.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih