TT / Prenos / PregledTehnologijV / ot

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Okoljske tehnologije

 • analizna kemija okolja (zrak, voda, sedimenti in tla, odpadki, hrana): ..... O2,

  • elementi in njihova speciacija v okolju
  • radiokativni elementi
  • organska onesnaževala v okolju
  • farmacevstka sredstva in sredstva za osebno nego v okolju
  • stabilni izotopi v okolju
 • speciacija elementov v industriji, hrani in medicini (Se, As, Hg, Sn, Cr, Al, Fe, Sb) ..... O2,

 • radiokativni in stabilni izotopi kot sledila v okolju, industriji, hrani in medicini ..... O2,

 • biomonitoring (zrak, voda in tla, ljudje) ..... O2,

 • biogeokemija, snovne bilance in modeliranje onesnaževal v okolju in industriji ..... O2,

 • okoljske tehnologije ..... O2,

 • ocena tveganja ..... O2,

 • strateške presoje vplivov na okolje ..... O2,

Tehnologije IJS po vrstah tehnologij

................................................................ in po raziskovalnih odsekih
SORRY, WORK IN PROGRESS!!!!!!

nanotehnologije


novi materiali


biotehnologije


tehnologije vodenja in proizvodnje


komunikacijske tehnologije


računalniške tehnologije


tehnologije znanja


okoljske tehnologije


reaktorske tehnologijeSkupine tehnologij, ki sem jih dodala po lastni presoji:


detektorji in instrumentacija


elektronika


raziskave snovi


NERAZPOREJENO


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si