TT / Prenos / IJStehnologije / R4

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Reaktorska tehnika

 • Termohidrodinamika
 • Prenos toplote in snovi v dvo- in večfaznem toku
 • Hitri prehodni pojavi in termohidrodinamične nestabilnosti
 • Numerični modeli in metode za preračun dvofaznih in večfaznih tokov
 • Varnostne analize prehodnih pojavov in nezgod v jedrskih napravah in industrijskih postrojenjih
 • Simulacije in analize resnih nezgod v jedrskih elektrarnah
 • Trdnostna mehanika
 • Deterministične in verjetnostne trdnostne varnostne analize
 • Optimizacija življenske dobe opreme za varne in zanesljive tehnologije
 • Večnivojske simulacije polikristalnih materialov
 • Zanesljivost, industrijski hazard in tveganje
 • Analiza tveganja in negotovosti
 • Analiza scenarijev nezgod in zaporedij dogodkov
 • Optimizacija zanesljivosti sistemov

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Reaktorska tehnika R4

*


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si