Poslovni odbor / Desno

Direktor Instituta
Dosedanji direktorji Instituta
POSLOVNI ODBOR

Poslovni odbor Instituta sestavljajo:

  • vodje organizacijskih enot Instituta

  • člani strokovnih svetov

  • pomočniki direktorja

  • direktor Instituta, predsednik Poslovnega odbora