Molekularna biologija in biotehnologija - spoznavajmo življenje / Desno

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana


MOLEKULARNA BIOLOGIJA IN BIOTEHNOLOGIJA


Dosedanji pomembni dosežki na področju osnovnih raziskav so nekateri novo odkriti inhibitorji proteoliznih encimov, kot npr. stefini in tiropini. Z določitvijo tridimenzionalne strukture teh proteinov smo postavili osnove za razumevanje mehanizmov njihovega delovanja. Poleg tega smo določili tudi tridimenzionalne strukture nekaterim cisteinskim proteinazam, kot npr. katepsinu H, katepsinu L in prokatepsinu B, ter izmerili katalitične lastnosti encimov. V rastlinah imajo proteinazni inhibitorji poleg regulatorne tudi obrambno vlogo pred napadom insektov in mikroorganizmov, zato smo preiskali nekatere rastline, med njimi tudi krompir, in odkrili nove inhibitorje. Tako smo v krompirjeve celice vnesli gen ekvistatina, inhibitorja cisteinskih proteinaz iz morske vetrnice, in vzgojili nove, transgene rastline, ki so odporne proti napadu koloradskega hrošča, saj se ličinke ne morejo normalno razvijati. Te raziskave tečejo v sodelovanju z nizozemskimi raziskovalci.

V kačjih strupih so zanimivi encimi toksične in netoksične fosfolipaze. Posebnost so njihovi geni, kajti v nekaterih intronih smo ugotovili mobilni segment DNA, ki se je med evolucijo prenesel s plazilcev na govedo. Vsi ti rezultati so bili objavljeni v najbolj uglednih mednarodnih znanstvenih časopisih, kar dokazuje visok nivo raziskav. Ker smo ugotovili, da imajo proteinaze in inhibitorji pomembno vlogo pri razvoju npr. rakastih obolenj, smo razvili imunokemijsko metodo za njihovo kvantitativno določevanje in tovarna zdravil Krka že proizvaja potrebne komercialne komplete. Z usvojenimi imunološkimi metodami smo v sodelovanju z Zavodom za transfuzijo krvi pripravili tudi prve komplete za določevanje krvnih skupin.

Navedene raziskave so prispevale k vzgoji mladega raziskovalnega kadra tako na dodiplomskem kot na podiplomskem nivoju. Sodelavci instituta smo vključeni v organizacijo medfakultetnega podiplomskega študija biokemije in molekularne biologije, sodelujemo pa tudi v dodiplomskih programih nekaterih fakultet.

Na področju molekularne biologije in biotehnologije imamo dobro razvito mednarodno sodelovanje z mnogimi pomembnimi univerzami in instituti v svetu, ki se ukvarjajo s sorodno problematiko. Posebno priznanje pomeni vključitev naše skupine v mrežo UNESCO laboratorijev za molekularno in celično biologijo (MCBN).