Kako navezati stik / Desno

Podjetja, ki želijo navezati stik z Institutom, vabimo, da pregledajo dejavnosti inštituta na naših spletnih straneh. Stik lahko vzpostavijo tako, da se obrnejo na enega od naslednjih naslovovSREČANJA S PODJETJI "INSTITUT BREZ OGRAJE"

Od leta 2006 smo na Institutu vpeljali srečanja, ki jim pravimo Institut brez ograje. Vsako podjetje, ki išče svoje priložnosti v znanju ter možnosti za sodelovanje z Institutom, lahko na izbrani dan obišče Institut s poljubno skupino svojih sodelavcev, se predstavi našim raziskovalcem in študentom. Institut je na ta dan podjetju povsem na razpolago, odprta so vsa vrata laboratorijev, opravijo se lahko razgovori s katero koli skupino na Institutu.

SREČANJA RAZISKOVALCEV Z UPORABNIKI ZNANJA IN PREDSTAVNIKI DRŽAVE

Od leta 2005 potekajo na Institutu srečanja, katerih namen je ustvariti zavedanje o vlogi znanstvenoraziskovalnega dela za družbeni in gospodarski razvoj. Na ta srečanja so vabljeni predstavniki raziskovalne sfere, predstavniki uporabnikov in predstavniki pristojnih državnih institucij ter mediji. Doslej so potekala naslednja srečanja:

  • Institut in gospodarstvo

  • Institut in priložnosti

  • Institut, okolje in zdravje

  • Znanost in umetnost – nova renesansa

  • Institut in kreativnost v šoli

Poleg najpomembnejših predsednikov uprav gospodarskih družb in drugih uporabnikov so se teh srečanj udeleževali ministri slovenske vlade.

KOORDINATORJI ZA PODJETJA

Če si posamično podjetje želi ustvariti trajnejšo povezavo z Institutom, lahko na Institutu imenujemo koordinatorja za to podjetje. Ta bo pomagal pri ustvarjanju novih povezav s posameznimi raziskovalnimi skupinami Instituta, informiral podjetje o možnih projektih, novostih, interesih po sodelovanju ipd. Naloga koordinatorja bo tudi ta, da v morebitni projekt s tem podjetjem poveže več raziskovalnih skupin Instituta z različnih področij ali pa po dogovoru naveže stike z ustreznimi parterji v Sloveniji in tujini.