K3

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Odsek K3 obsega področje fizikalne kemije, kjer se ukvarjamo z eksperimentalnimi in teoretičnimi raziskavami fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi, ter področji organske in anorganske sinteze.

FIZIKALNA IN ORGANSKA KEMIJA - K3


Na odseku se ukvarjamo z raziskavami fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdih snovi, kot sta korozija in heterogena kataliza, ter s sintezo novih spojin. Sinergijo teh raziskav smo ustvarili na področju protikorozijske zaščite in funkcionalizacije materialov. V raziskave smo vpeljali integrativen način, kjer smo združili:

  • organsko in anorgansko sintezo novih spojin in okolju prijaznih prevlek,
  • elektrokemijske raziskave protikorozijskih in elektrokemijskih lastnosti,
  • molekulsko modeliranje in modeliranje materialov na osnovi prvih principov.

Cilj je preučiti in pojasniti mehanizem zaščite in degradacije materialov v različnih okoljih. Tako pridobljeno znanje usmerjamo v nove raziskave in načrtovanje naprednih trajnostnih rešitev pri zaščiti materialov in razvoju novih katalizatorjev.


Odsečne spletne strani


Vodja odseka
prof. dr. Ingrid Milošev
ingrid.milosev@ijs.si
Telefon: (01) 477 34 52, 477 34 26


https://www.facebook.com/OdsekZaFizikalnoInOrganskoKemijoK3/


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si