Izvor znaka IJS / Desno

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana


IZVOR ZNAKA IJSStefan-Boltzmannov zakon pravi, da je gostota energijskega toka, ki ga seva črno telo, sorazmerna četrti potenci njegove termodinamične temperature; v enačbi lahko Stefan-Boltzmannovo konstanto zaradi podobnosti z grško črko sigma zamenjamo z logotipom Instituta “Jožef Stefan”:

Izvor znaka IJS/Blank.jpgStefan-Bolzman zakon
Izvor znaka IJS/Blank.jpgStefan-Bolzman zakon
Tako ima logotip Instituta poleg zapisa "ijs" tudi grafično vsebino.