Institutske štipendije

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, kontakti, imenik
Informacije za obiskovalce
Mladi raziskovalci, štipendije

Stipendije.jpg

KADROVSKE ŠTIPENDIJE INSTITUTA

RAZPIS ŠTIPENDIJ

Prava pot, kako priti do institutske štipendije, je navezati stike z raziskovalci ali vodji skupin, ki delujejo na izbranem področju. Interesente za kadrovske štipendije Instituta zato vabimo, da si ogledate spletne strani raziskovalnih odsekov in centrov ter tako pridobite osnovno informacijo o njihovi dejavnosti, področjih, projektih, osebju, opremi in drugem. Nato pošljite kratko elektronsko pošto neposredno na vodjo raziskovalnega odseka ali centra ali pa na naslov:

v kateri navedite glavne osebne podatke, naslov elektronske pošte, področje študija, posebna zanimanja, izkušnje, želje itd. ter interesno področje ali pa kar naziv raziskovalnega odseka, centra ali raziskovalca na Institutu, s katerim želite sodelovati.

Podrobnejše podatke o štipendijah in razpisih dobite pri:

Na Institutu se že veselimo sodelovanja z vami!