Informacijsko in novinarsko središče2

Domov

Informacijsko in novinarsko središče
Novice IJS
Stiki z javnostjo

logo.jpg
O grbu

logoznak1.jpg

Poslovno informacijsko središče

IJS Znanost v medijih

Z.odsekov.jpg

Znanstvenica leta 2010

Med letošnjimi kandidatkami za naziv znanstvenice leta sta bili tudi sodelavki Instituta "Jožef Stefan" dr. Maja Remškar in prof. dr. Marija Kosec. Dr. Maja Remškar na Odseku za fiziko trdne snovi vodi Laboratorij za sintezo anorganskih nanocevk in vrvic. Je raziskovalka, ki spada med pionirje nanotehnologije, za svoje delo pa je že prejela Zoisovo priznanje in Preglovo nagrado. Prof. dr. Marija Kosec je doktorica kemijskih znanosti in znanstvena svetnica, vodja Odseka za elektronsko keramiko na Institutu "Jožef Stefan", profesorica za materiale na Univerzi v Ljubljani ter podpredsednica Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in vodja centra odličnosti NAMASTE.


Izjemno uspešen 6. Nanotehnološki dan tudi za IJS

Šesti nanotehnološki dan se bo zapisal kot eden najodmevnejših strokovnih dogodkov OZS, predvsem zaradi izjemnih strokovnih tem in odlične izbire predavateljev. Dogodek je organiziral odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, pod vodstvom Janez Škrleca. Uvodni nagovor so imeli; direktor Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor direktorata za tehnologijo MVZT, dr. Aleš Mihelič in predsednik skupščine OZS, Štefan Pavlinjek. Na nanotehnološkem dnevu so bile predstavljene nanotehnologije na številnih področjih in različnih oblikah. Med predavatelji je bil tudi prof. dr. Igor Muševič iz Instituta Jožef Stefan, ki je predstavil izjemno hitro se razvijajočo znanost fotoniko na poti v nanotehnologijo. Predstavil je širjenje svetlobe po optičnih vlaknih, pomen fonskega kristala, plazmone in nano-optiko, pomen in razvoj fotonskih resonatorjev in 3D mikrolaserjev. Dosežki prof. Muševiča in njegovih sodelavcev iz Instituta Jožef Stefan so namreč evidentni v najbolj elitnih znanstvenih revijah, kot je "Nature photonics". 6. Nanotehnološki dan je bil vsestransko uspešen dogodek. Več kot 200 udeležencev iz gospodarstva, šolske, akademske in znanstvene sfere potrjuje dejstvo, da je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, pomemben člen v povezovanju gospodarstva in znanosti ter pri zagotavljanju visokih in aktualnih tehnologij iz znanstvene sfere v mala in še zlasti mikro podjetja.


Zahvala g.Škrleca, Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS - IJS

"Toliko pohval in pozornosti kot jih je bilo na tem sejmu, ki ga je obiskalo preko 150 000 obiskovalcev, še nikoli ni bilo. Dobiti zlato priznanje v takšni konkurenci je težko. Hvaležen sem za vso podporo prof. Lenarčiču, prof. Mariji Kosec, dr. Leonu Žlajpahu in drugim. Hvala." Janez Škrlec


Zlato priznanje Celjskega sejma Sekciji elektronikov in mehatronikov

Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS, ki jo vodi Janez Škrlec, je na največjem mednarodnem sejmu MOS 2010 prejela zlato priznanje Celjskega sejma, in sicer za celovito predstavitev novih tehnologij iz področji elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) in nanotehnologij. Priznanje je bilo sekciji podeljeno na podlagi več letnega truda njenega vodstva in njenih članov ter povezovanja sekcije s šolami, šolskimi centri, fakultetami, univerzami in znanstveno raziskovalnimi inštituti. Na sejmu MOS 2010 se je sekcija elektronikov in mehatronikov celovito predstavila skupaj s svojimi partnerji: Institutom Jožef Stefan, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Šolskega centra Ptuj, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, ŠC Velenje, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, SERŠ Maribor, podjetjem Audiologs iz Maribora, Gorosan iz Domžal, PS iz Logatca, Miel Elektronike iz Velenja in medijskimi pokrovitelji, revijo IRT 3000, Ventil, Avtomatika, Svet elektronike, Obrtnik in drugimi. Priznanje potrjuje izjemni tehnološki razvoj sekcije na številnih področjih in odlično povezovanje gospodarstva in znanosti, ter šolske in akademske sfere. Več informacij na spletni strani OZS in v videu.


Zanimivost

IJS se pojavlja tudi med mašovanjem v slovenski cerkvi. Več v posnetku (5.9.2010 od 20:00 minute naprej).


Izreden dosežek raziskovalcev z odseka za kompleksne snovi

Naši raziskovalci pod vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića, vodjo odseka za kompleksne snovi, so kontrolirano izvedli zlom simetrije na časovni skali 10-14-10-13 sekunde, ki simulira Veliki pok v časovnem poteku, podobno kot se je to zgodilo ob nastanku vesolja. Pri tem so kot prvi zaznali Higgsove valove, ki so ekvivalent Higgsovega bozona. Izreden dosežek je objavljen v zadnji številki reviji Nature Physics, pri projektu pa so sodelovali tudi znastveniki z univerze Stanford in pariškega laboratorija CNRS-Orsay. [ATTACH]


Priznanje odseku in vodji, prof.Mariji Kosec, na konferenci ISAF 2010

Prof. dr. Marija Kosec, vodja Odseka za elektronsko keramiko, je na konferenci ISAF 2010 za izjemen prispevek k znanosti in tehnologiji priprave feroelektričnih prahov, volumenske keramike ter tankih in debelih plasti prejela prestižno nagrado IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society Ferroelectrics Recognition Award. Nagrado ji je v imenu IEEE podelil predsednik UFFC-S g. R. Michael Garvey.


Priznanje Taras Domelu in Institutu Jožef Stefan

Organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000 je 8.6.2010 prvič podelil Tarasa, priznanje za najuspešnejše sodelovanje znanstvenoraziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Izhodišče za priznanje je vizija Industrijskega foruma IRT, ki želi v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbuditi inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost, kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja


Na Industrijskem forumu 2010 sta organizatorja, podjetji PROFIDTP in Ecetera, podelili priznanje Taras za najuspešnejše sodelovanje znanstvenoraziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Priznanje Taras 2010 sta prejeli podjetje Domel in programska skupina Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan za uspešno sodelovanje pri razvoju Sistema za avtomatsko končno kontrolo kakovosti elektromotorjev za sesalnike. Sistem na »najvišji ravni rešuje konkretne industrijske probleme in s tem zagotavlja najvišjo konkurenčnost izdelka na zelo zahtevnem svetovnem trgu«.


Čestitamo!


Prvi trki pri 3,5 TeV v CERN-u

30.3.2010 je prišlo na LHC-ju do prvih trkov pri 3,5 TeV na žarek.

Več informacij na CERN twiterju ter na LHC strani.

CERN je organiziral poseben dan za medije.


Priznanje za uspešno mentorstvo MR-jem prof. Janku Kosu

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije je za Mentorja leta 2009 izbralo prof. dr. Janka Kosa, vodjo odseka B3.

Društvo je posebno priznanje podelilo tudi Institutu "Jožef Stefan".


StarejšeV.srediscu1.jpg


DAN ODPRTIH VRAT Instituta "Jožef Stefan"

V prizadevanju, da bi Institut "Jožef Stefan" aktivno sodeloval pri vzpostavljanju učeče se družbe in razmahu zanimanja za naravoslovje ter da bi spodbudili sodelovanje med Institutom in gospodarstvom, tudi letos gospodarstvenike, raziskovalce, študente in šolarje vabimo, da se udeležijo dneva odprtih vrat, 26. 3. 2011, ki bo predvidoma za potrebe obiskovalcev iz osnovnih šol ter gimnazij ter druge organizirane skupine po predhodnem dogovoru razširjen na teden odprtih vrat v času Stefanovih dni, od 21. 3.-26. 3. 2011.


Začetna konferenca projekta Genis Lab; enakost spolov v znanosti

Veliki predavalnici Kemijskega inštituta bodo 29. 3. 2011 ob 13. uri predstavili vlogo žensk v znanosti v zgodovini, pa tudi ukrepe, ki jih lahko raziskovalna organizacija sprejme, da raziskovalkam olajša njihova poklicna prizadevanja in jim omogoči poln razvoj njihovih potencialov. Ker je letos mednarodno leto kemije in obenem mineva sto let, odkar je Marie Curie prejela Nobelovo nagrado za kemijo, se bodo spomnili tudi njenega dela ter pomena njenih raziskav v današnjem svetu in vpliv, ki ga je imela na ženske v znanosti.

Kemijski institut sodeluje pri evropskem projektu Genis Lab, v okviru katerega bo v naslednjih letih načrtoval in uvajal strukturne spremembe, ki bodo vodile k večji enakosti spolov na Kemijskem inštitutu. Statistični podatki namreč kažejo, da se raziskovalke na svoji karierni poti še vedno srečujejo z več ovirami kot njihovi moški kolegi.


Start:up Slovenia - finalist IJS spin out

Radi bi vam sporočili, da je lanski IJS spin out Modro oko, d. o. o., finalist Start:up Slovenija! (http://www.startup.si/) Finalni izbor bo potekal do 20. 4. 2011, zmagovalec bo znan na konferenci PODIM (http://www.podim.org/domov/).


Konferenca CMTPI-2011

Od 3. do 7. septembra 2011 bo v Mariboru potekala že 6. mednarodna konferenca CMTPI (Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources). Več informacij.


Pristop IJS k YEAR

IJS je postal član Evropske mreže mladih raziskovalcev YEAR. Namen mreže je spodbujanje mednarodnega in interdisciplinarnega sodelovanja mladih raziskovalcev v evropskem raziskovalnem prostoru (ERA). Več o aktivnostih na spletni strani.

Trije predstavniki IJS so se udeležili letne konference YEAR v Gradcu z naslovom "The recipe for being a smart researcher"; dogovarjamo se, da bi bil soorganizator naslednje konference tudi IJS.Vabilo na obisk

Vse, ki jih zanima, kako poteka raziskovalna dejavnost v posameznih laboratorijih Instituta, vljudno vabimo na obisk.


Ta teden na IJS
Predavanja FMF
Predavanja na Kemijskem inštitutu
Starejše


Vabimo vas, da sodelujete pri kreiranju IJSplet-ne strani. Novice, mnenja, komentarje ali vprašanja pošiljajte na: IJSplet@ijs.si

- Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85 -
- info@ijs.si -