Informacijsko in novinarsko središče1 / Srednje / Staro


Na Ekonomski fakulteti podelili nagrade raziskovalcem za najboljši objavljeni znanstveni članek v letu 2008

Na podlagi sklepa Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij so v petek, 4. decembra 2009 na Ekonomski fakulteti podelili nagrade raziskovalcem za najboljši objavljeni znanstveni članek v letu 2008.

Prvo nagrado so prejeli Vlado Dimovski, Miha Škerlavaj, Mok Kimman in Tomislav Hernaus, za članek Comparative Analysis of the Organisational Learning Process in Slovenia, Croatia, and Malaysia.


Fakulteta je podelila tudi dve drugi nagradi. Eno so prejeli Polona Domadenik, Janez Prašnikar in Jan Svejnar, za članek Restructuring of Firms in Transition: Ownership, Institutions and Openness to Trade, drugo pa so si po mnenju komisije zaslužili Tomaž Turk, Borka Jerman Blažič in Peter Trkman, za članek Factors and Sustainable Strategies Fostering the Adoption of Broadband Communications in an Enlarged European Union.


Vsem nagrajencem, posebej prof.Jerman in odseku E5, iskreno čestitamo!


Informacijska družba 2009

Vabimo vas na obisk multikonference Informacijska družba 2009, ki bo na Institutu potekala od 12. do 16. oktobra. Še posebej vas bomo veseli na odprtju s pogostitvijo v torek, 13. oktobra, ob 14:00.

Letos multikonferenco sestavlja enajst konferenc:

 • Inteligentni sistemi,
 • Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča,
 • Kognitivne znanosti,
 • Kognitonika – delavnica,
 • Peta delavnica MONDILEX "Raziskovalne infrastrukture za digitalno leksikografijo",
 • Robotika,
 • Sodelovanje, programska oprema in storitve v informacijski družbi,
 • Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi,
 • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi,
 • Druga minikonferenca teoretičnega računalništva (v Kopru),
 • Status in vloga tehniških in naravoslovnih poklicev v državi.

Predstavljenih bo okrog 200 prispevkov.

Za poslušalce je vstop prost. Urnik predavanj


Četrti nanotehnološki dan

Četrti nanotehnološki dan, ki je bil 30. 9. 2009, je odlično uspel. Udeležil se ga je tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Dogodek je predstavljen na strani MVZT, pa tudi na spletni strani OZS.

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS se iskreno zahvaljuje direktorju Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Jadran Lenarčiču, za izjemen nagovor pred mnogoštevilnim avditorijem. Nanotehnološki dan je bil tudi srečanje gospodarstva in znanosti.

Direktor IJS med nagovorom

Obiskovalci


Odobreni centri odličnosti

Odobreni so trije Centri odličnosti, kjer je IJS koordinator:

 • CO NIN - prof. dr. Dragan Mihailović, F7
 • CO NAMASTE - prof. dr. Marija Kosec, K5
 • CO CIPKeBIP - dr. Dušan Turk, B1

V petih CO je IJS kot partner::

 • CO BIK - prof. dr. Gorazd Kandus, E6
 • CO NOT - dr. Vladimir Jovan, E2
 • CO PoliMaT - dr. Adolf Jesih, K1; doc. dr. Miran Mozetič, F4
 • CO Space.si - doc. dr. Barbara Malič, K5
 • CO EN-FIST (NMR) - prof. dr. Dolinšek Janez, F5


Institut na sejmu MOS v Celju

G. Janez Škrlec, ki vodi odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, nas je obvestil, da je ves propagandni material, ki smo mu ga na Institutu pripravili za sejem, takoj pošel, čeprav ga niso delili vsakomur, kar dokazuje velik interes javnosti za institut.

Na MOS-u se je odlično predstavila prof. dr. Marija Kosec z elektronsko keramiko, obiskali so ga številni predstavniki akademske in znanstvene sfere in seveda gospodarstva ter ministrica za notrajne zadeve in ministrica za obrambo.

V okviru razstavnega prostora OZS so se poleg Instituta, o katerem so z velikim uspehom vrteli tudi kratek film, posnet v produkciji OZS leta 2007, predstavili še:

 • FERI - Univerza Maribor
 • FE - Univerza Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • ŠC Ptuj
 • ŠC Velenje
 • TŠC Kranj
 • PS, d. o. o., iz Logatca
 • Miel Elektronika iz Velenja
 • SŠTS Šiška
 • Eurogrand Ptuj
 • Revija IRT 3000
 • Revija Ventil
 • Revija Avtomatika
 • TECES
 • Makro Team
 • SERŠ
 • Astron, d. o. o.
 • Audiologs
 • AX Elektronika
 • Revija Svet elektronike

Sejem je po zdaj znanih podatkih obiskalo več kot 150 000 obiskovalcev.


Informacijski dan 3. razpisa programa VESOLJE (Space) v okviru 7. okvirnega programa EU (FP7-SPACE-2010-1)

Tretji razpis programa Vesolje v višini 114 milijonov EUR bo odprt od 30. 7. do 8. 12. 2009. Več podrobnosti o razpisu lahko dobite na spletni strani CORDIS ali po elektronski pošti.

V okviru evropskega projekta COSMOS, ki povezuje mrežo nacionalnih kontaktnih oseb za področje vesoljskih raziskav, bo v dneh od 15. do 16. 9. 2009 v Varšavi organiziran Mednarodni informacijski dan za 3. razpis omenjenega programa (International Information Day & Brokerage Event for the 3rd Call Space in FP7). Na dogodku bo predstavljena vsebina 3. razpisa v okviru programa VESOLJE. V drugem delu informacijskega dne bosta potekali dve vzporedni sekciji, in sicer o GMES in o osnovnih raziskavh – Space Foundations. Na koncu sestanka je predvideno srečanje prihodnjih partnerjev (brokerage) z izmenjavo mnenj, s pripravo idej za prihodnje projekte in z oblikovanjem projektnih konzorcije.

Na voljo je več informacij o informacijskem dnevu v Varšavi in o programu dogodka. Udeležence informacijskega dne prosimo, da svojo udeležbo najavijo in se registrirajo.


NA INSTITUTU "JOŽEF STEFAN" PODELJENE NAGRADE MLADIM ENERGETIKOM

Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo spada med najpomembnejša področja razvitih gospodarstev in tistih v razvoju ter pomeni nove in velike izzive predvsem tistim generacijam energetskih strokovnjakov, ki šele prihajajo. In prav tem mladim strokovnjakom je bil namenjen natečaj MLADI ENERGETIKI 2009, katerega nagrade smo 18. 6. 2009 podelili na Institutu "Jožef Stefan".

Podrobnosti


ZNANJE ŽANJE - PROF. MIHAILOVIĆ V DRŽAVNEM ZBORU

Obveščamo vas, da se je v sklopu predstavitev znanstvenih dosežkov oziroma predavanj v okviru projekta Znanje Žanje v torek, 16. junija 2009, ob 9. uri v veliki dvorani Državnega zbora predstavil prof. dr. Dragan Mihailović s predavanjem z naslovom Nanotehnologija: od znanstvene fantastike do premazov za les.

Predavanje je potekalo pred začetkom seje Državnega zbora 16. junija ob 9. uri v veliki dvorani in je trajalo 30 minut. Sledilo pa je 10 minut razprave, namenjene občinstvu.

Obiskovalci so lahko predavanje spremljali v živo na balkonu velike dvorane, v celoti pa je predavanje na svojem tretjem programu prenašala tudi nacionalna televizija.

Več.


NAGRADA ZA TRDE PREVLEKE GRE INSTITUTU "JOŽEF STEFAN"

Na 10. mednarodnem sejmu FORMA TOOL v Celju je 22. 4. 2009 v kategoriji namensko izdelovalnih orodij zlato priznanje za modre nanoplastne SN-prevleke prejel Institut "Jožef Stefan", in sicer Odsek za trde prevleke, dr. Peter Panjan.


Dr. Panjan, hkrati tudi predstavnik Centra za trde prevleke na Institutu "Jožef Stefan", je ob tej slovesni priložnosti povedal, da je zelo vesel: »To je zelo dobra promocija za našo dejavnost, glede na to, da smo s temi prevlekami na trgu.«


Za priznanje iskrene čestitke!ŠTUDENTSKA KONFERENCA ZA POVEZOVANJE Z GOSPODARSTVOM NA IJS

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na študentsko konferenco, ki bo potekala na Institutu "Jožef Stefan" 19. in 20. maja 2009.


Konferenca je brezplačna, njen namen je predvsem spoznavanje podjetji z delom mladih raziskovalcev ter ugotavljanje in presoja možnosti za kakšne manjše skupne projekte, ki bi bili zanimivi za podjetja.


Vabljeni!


Čestitamo!


ZNANJE ŽANJE - INSTITUT "Jožef Stefan" V DRŽAVNEM ZBORU


Prof. dr. Peter Križan, sodelavec Instituta "Jožef Stefan", je imel 30. 3. 2009 v okviru projekta Znanje žanje predavanje v državnem zboru.


Prof. Križan je redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na Institutu "Jožef Stefan" na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. Prof. Križan je tudi lanski prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju fizike osnovnih delcev.


Zanimiv je kratek zapis o predavanju in nekaj fotografij, prav tako pa tudi informacije na spletni strani projekta Znanje žanje.


Posebej velja opozoriti na delo ljubljanske skupine Odseka za fiziko eksperimentalne fizike osnovnih delcev v okviru znanstvene kolaboracije Belle, kjer so z meritvami potrdili teorijo Kobayashi-Maskawa iz leta 1973. Meritve kolaboracije Belle so japonskima profesorjema Makoto Kobayashi in Toshihide Maskawa prinesla lansko Nobelovo nagrado za fiziko. Nekaj informacij o delu ljubljanske skupine je dostopno tu.


Poleg v kolaboraciji Belle slovenski znanstveniki tega uspešnega raziskovalnega odseka pod vodstvom prof. dr. Marka Mikuža sodelujejo tudi z največjim evropskim raziskovalnim središčem, CERN, v kolaboraciji ATLAS, na največjem pospeševalniku na svetu - velikem hadronskem trkalniku LHC.Forschung Austria Grant Programme

Joanneum Research lahko prijavi štipendije za izmenjavo raziskovalcev (npr. med JR - RBI ali JR - IJS) v okviru programa "Forschung Austria Grant Programme". Razpis je odprt do 3. marca 2009, kot je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije in prijavnih obrazcev. Izmenjave lahko potekajo za dobo od 1 do 12 mesecev, kriti so stroški dela, potovanja, bivanja, v višini 75 %.

V okviru programa so raziskovalno delo na Joanneum Research že opravljali 3 raziskovalci IJS, eden z Joanneum pa na IJS.

Program je dobra za možnost za konkretiziranje sodelovanja med instituti. Več informacij.


ODGOVORI DIREKTORJA INSTITUTA OB 60-LETNICI IJS na vprašanja novinarjev RTV SLO

Program


Kakšni so začetki vašega inštituta? Kaj je bila prva velika naloga?

Institut je bil ustanovljen kot fizikalni oddelek SAZU, najprej je bil fizikalni inštitut, leta 1949 pa se močno usmeri v raziskave na področju izrabe jedrske energije za civilne namene. Prvih deset let inštituta je bilo torej usmerjenih prav v to področje, vendar se je kmalu razširil na druga področja fizike, kemije in elektronike. Ustanoviteljstvo inštituta se leta 1970 prenese na Univerzo v Ljubljani.


Katere so ključne etape v razvoju inštituta?

Za razvoj inštituta so bila ključna začetna leta razvoja v petdesetih letih, ko je njegov prvi direktor vztrajal na znanstveni kvaliteti in na izgradnji znanstvenega inštituta in ne inštituta, ki bi se ukvarjal izključno z državno vodenimi raziskavami na jedrskemu področju. V šestdesetih in sedemdesetih letih se je inštitut pod vodstvom dr. Milana Osredkarja prične usmerjati v vse bolj aplikativne raziskave za gospodarstvo. To gre pospešeno do osamosvojitve Slovenije, ko se povezave gospodarstvom začnejo krhati zaradi opuščanja razvojnega dela v gospodarstvu. Leta 1992 inštitut postane javni raziskovalni zavod in njegovo ustanoviteljstvo preide na RS. Inštitut tega leta ustanovi tehnološki park, ki je osnova za današnji Tehnološki park Ljubljana. Leta 1996 inštitut ustanovi Politehniko v Novi Gorici, ki postane kasneje Univerza v Novi Gorici. Leta 2004 inštitut ustanovi tudi Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana.


Katera so osnovna področja vašega delovanja? V katerem področju pa institut izstopa v Evropi oziroma svetu?

Inštitut deluje na področjih naravoslovnih znanosti, znanosti o življenju in tehniških znanosti. Je največji in edini multi-disciplinarni inštitut pri nas. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Na vseh teh področjih se inštitut lahko primerja z drugimi evropskimi inštituti, z mnogimi tudi sodeluje v skupnih projektih.


Čemu daje IJS največ pozornosti?

Glavna poznost inštituta je usmerjena v njegovo povezovanje v gospodarski razvoj, univerzitetni izobraževanje in vključevanje v evropski raziskovalni prostor. Glavne težave o povezane s tem, da v Sloveniji ni učinkovitega financiranja tehnoloških prenosov, kar precej otežuje sodelovanje znanosti in gospodarstva v primerjavi z razvitimi državami. Koncept inštituta je, da je spoznanje podlaga za aplikacijo in da je aplikacija podlaga za znanstveno delo.


S katerimi podjetji oziroma institucijami svetovnega formata sodelujete in kako?

Naš inštitut sodeluje praktično z vsemi pomembnejšimi raziskovalnimi organizacijami v Evropi najsi bo na bilateralni ali multilateralni podlagi. Letno inštitut izvede okrog 400 projektov, ki imajo mednarodni značaj, inštitut je tudi vključen v mnoge evropske znanstvene povezave, mreže in združenja. Institut izvede okrog 120 evropskih projektov letno, kar se neprestano povečuje in predstavlja že zelo pomemben delež v financiranju naših povezav. Med partnerji so renomirana imena, kot so Max Planckovi inštituti, Fraunhoferjevi inštituti, finski VTT inštitut in še mnogi drugi. Lista je zelo dolga.


Pred leti je bil institut znan po izdelavi superračunalnika. Ali lahko bolje predstavite ta projekt? Razvoj je šel naprej, kaj pa se je zgodilo z njim? Kakšen "superračunalnik" pa imate sedaj?

Inštitut se ne ukvarja z razvojem super računalnika. Bolj intenzivno se dandanes razvijajo metode in oprema za paralelno računanje.


Vedno bolj popularna postaja robotika in inteligentni sistemi. Opaziti Je že tudi človeku podobne robote. Kdaj lahko pričakujemo takšnega robota Tudi iz IJS-ja?

Na našem inštitutu smo intenzivno vključeni v različne projekte, povezane z razvojem humanoidnih robotov, kjer raziskujemo in razvijamo posamezne komponente. Že danes imamo v naših laboratorijih robote s človeškimi lastnostmi, robote, ki skačejo, hodijo in igrajo na bobne, smučajo, vidijo in razpoznavajo človeško gibanje. Humanoidna robotika je eno izmed glavnih področij, s katerimi se ukvarjamo. Tesno smo vključeni v mednarodno izmenjavo na tem področju. Naša vloga je pri tem precej pomembna zlasti pri študiju človeških gibalnih značilnosti.


Jadran Lenarčič, direktor IJS


Odgovor na vprašanje prebivalca iz bližine Instituta


Kot bližnjega soseda IJS me zanima, kakšne nevarne pline/snovi hranite na Institutu in kakšen je predvideni protokol obveščanja in evakuacije okoliškega prebivalstva v primeru nesreče?

Institut "Jožef Stefan" (IJS) je raziskovalna organizacija, ki dela v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99 in UL RS 64/2001) in v skladu z Zakonom o kemikalijah (UL RS 36/99 in spremembami). Na Institutu uporabljamo kemikalije izključno za raziskovalno delo. Skladno s potrebami raziskovalnih nalog kemikalije naročamo, uporabljamo in hranimo le v manjših količinah, ki ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za okoliško prebivalstvo.


Ravnanje z odpadnimi kemikalijami je na IJS urejeno s Poslovnikom o ravnanju z odpadnimi kemikalijami, za kar je odgovorna posebna služba (Služba za ravnanje z odpadnimi kemikalijami – SROK). Odpadne kemikalije SROK pregleda ter nevtralizira, uniči ali odda pooblaščeni organizaciji (z ustreznim pooblastilom Ministrstva za okolje in prostor), ki poskrbi za njihov odvoz ali varno uničenje. Pot vsake posamezne kemikalije je sledljiva od vstopa na IJS ob prevzemu lastnika do točke uničenja ali oddaje pooblaščeni organizaciji.


Glede na izjemno majhen obseg uporabe kemikalij na IJS ni pričakovati širše kontaminacije, povezane z njihovo uporabo. V primeru naravne ali druge z delovanjem IJS nepovezane nesreče imamo pripravljene evakuacijske načrte v skladu s požarnim redom IJS, za evakuacijo okoliških prebivalcev pa je v takih primerih pristojna civilna zaščita.


TEKOČINA, KI JE V MAJHNI KOLIČINI UŠLA, NI NEVARNA


4. februarja 2009 ob 9. uri in 45 minut se je v laboratoriju Odseka za kompleksne snovi Instituta »Jožef Stefan« pri rutinskem delu razlilo nekaj kapljic, skupno 1 ml merkaptola. Merkaptol je tekočina, podobna merkaptanu, ki se uporablja kot varnostni dodatek gorljivim plinom. Zaradi svojega izrazitega in močnega vonja ga uporabljamo za zaznamovanje gospodinjskega plina. Merkaptol je povsem nenevarna snov, ki jo vsebuje človeško telo po naravni poti; v urinu ga lahko zaznamo po zaužitju špargljev.


Po dogodku smo na Institutu »Jožef Stefan« sprožili vse ustrezne postopke za ugotovitev potencialne nevarnosti, ugotovitev razsežnosti in obveščanja javnosti. Dogodek je nenevaren, zaradi smradu pa lahko povzroči nevšečnosti in preplah.


Vsem, ki vas je izpust na kakršenkoli način zmotil, se za neljubi dogodek iskreno opravičujemo.


Zoisove in Puhove nagrade 2008

Z IJS:

 • Zoisovo nagrado za življenjsko delo (eno od dveh) je prejel akademik Robert Blinc na področju fizike trdne snovi.

 • Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke (eno od dveh) je prejel redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani in znanstveni svetnik na Institutu "Jožef Stefan" Peter Križan na področju fizike osnovnih delcev.

 • Zoisovo priznanje (eno od petih) za posebne dosežke je prejel docent na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani ter znanstveni sodelavec Instituta "Jožef Stefan" Denis Arčon na področju fizike trdne snovi.

 • Puhovo priznanje (eno od dveh) prejel Gregor Dolanc z Instituta "Jožef Stefan" za sistem za samodejno vodenje linije za razrez pločevine.

Vsem nagrajencem z Instituta "Jožef Stefan" iskreno čestitamo!

Pravilnik.

Nagrajenci.


Workshop on New Materials in Industry and Medicine: RTD Potential for Collaborative Projects Zagreb, Croatia

The Croatian Rudjer Bošković Institute initiated and organised the workshop on »New Materials in Industry and Medicine: RTD Potential for Collaborative Projects«, which was held on 25 and 26 November 2008 at the Rudjer Bošković Institute in Zagreb. This workshop was organised within the scope of the EARTO Special Interest Group »Novel bioactive substances for industrial and biomedical use« and aimed at promoting joint research projects between the Jožef Stefan Institute, Rudjer Bošković Institute and JOANNEUM RESEARCH.

This international workshop included 27 research presentations done by equally represented researchers from the above mentioned institutions and parallel session of the 3 managing directors and administrative officiers of the participated institutes devoted to the future collaboration perspectives. After the workshop researchers also visited various laboratories and other research facilities of the Rudjer Bošković Institute.

From Jožef Stefan institute the following participated in the workshop.

From JOANNEUM RESEARCH the following participated in the workshop: Dr. Stefan Köstler and Mag. Martin Reischl from the Institute of Chemical Process Development and Control, Dr. Wolfgang Waldhauser from Leoben Laser Centre, Dr. Frank Sinner from the Institute of Medical Technologies and Health Management, Dr. Bernhard Lamprecht and Dr. Heinz Pichler from the Institute of Nanostructured Materials and Photonics.

The success of the workshop includes also intensive discussions on collaboration perspectives among researchers, interest of the public media and decision to continue with similar activities in spring 2009 devoted to the next topic - Biosensors.

Director and organizer of the Workshop were interviewed for the Croatian national television about the event.

More about the event is avaliable in an overview of the Workshop. How participants were attending the event?


Ob podpisu sporazuma o sodelovanju na področju znanosti med Republiko Korejo in Republiko Slovenijo


Dne 20. 11. je Institut obiskal dr. Kim Byoung-Kee, predsednik Korejskega instituta za materiale (angl. Korea Institute of Material Science - KIMS) s sodelavcem dr. Jeon Jae-Ho. Sprejel jih je pomočnik direktorja za splošne zadeve, dr. Pukl, ki jim je predstavil Institut. Sledila je predstavitev Odseka za raziskave sodobnih materialov, ki jo je vodil prof. dr. Danilo Suvorov, ter predstavitev Odseka za nanostrukturne materiale pod vodstvom prof. dr. Spomenke Kobe. Obiskovalca sta si ogledala tudi infrastrukturni center za elektronsko mikroskopijo, ki ga je predstavil dr. Miran Čeh.


Naslednji dan, 21. 11. 2008, sta v okviru 1. zasedanja mešanega odbora za znanost in tehnologijo direktor Instituta "Jožef Stefan", prof. dr. Jadran Lenarčič, in predsednik Korejskega instituta za materiale, dr. Kim, na MVZT podpisala sporazum o sodelovanju, za katerega sta se vladi Republike Slovenije in Republike Koreje trudili več kot 12 let.


Potujoča fuzijska razstava v rokah IJS


IJS je prevezel organizacijo potujoče evropske fuzijske razstave. Razstava je namenjena širši publiki, predstavlja pa različne poglede na fuzijo kot tehnologijo prihodnosti, ki bo dajala okoljsko sprejemljiv, varen in trajnosten vir energije. Predstavlja tudi naprave v Evropi, kjer se raziskovalci ukvarjajo z raziskovanjem fuzije, še posebej pa načrte za postavitev evropske fuzijske elektrarne. Razstavo podpirata Evropska komisija in EFDA, oktobra 2008 pa je odgovornost zanjo prevzelo Slovensko fuzijsko združenje in Institut "Jožef Stefan". Več.


Na IJS so pri pripravi razstave aktivni sodelavci Odseka za nanostrukturne materiale.


Povezovanje IJS z balkanskimi državami


Na pobudo MVZT (ga. Slavi Krušič, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve) smo 21. in 22. oktobra gostili približno 35 raziskovalcev iz Albanije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Grčije, Srbije in Črne gore. Raziskovalci, predvsem s področja okoljskih znanosti, so v Slovenijo prišli v okviru projekta ERAWEST BALKAN+, katerega član je MVZT, in se ukvarja s pospeševanjem vključevanja držav zahodnega Balkana v 7. okvirni program. 21. 10. so jim na Reaktorju institutski raziskovalci predstavili svoje izkušnje pri vključevanju v projekte EU. Sledila je razprava o možnih povezavah in sodelovanju. Po kosilu so si gostje ogledali tamkajšnje laboratorije. 22. 10. je predstavnica Evropske komisije iz Bruslja v Cankarjevem domu predstavila razpis "Environment 2009". Temu je sledilo približno 100 vnaprej dogovorjenih dvostranskih sestankov, katerih namen je bil identificirati možne teme za skupne prijave na predstavljeni razpis.

Množica udeležencev med predavanji.
Dvostranski dogovori.


Novosti na področju vodikove energije: obisk korejske delegacije na IJS


Od 29. 10. do 1. 11. je IJS obiskala tričlanska korejska delegacija strokovnjakov za vodikovo energijo (program obiska). Prišli so dr. Sang Sup Han (Korea Institute of Energy Research, Daejeon), dr. Seong Hyun Hong (Korea Institute of Machinery and Materials, Daejeon) ter dr. Hae Jin Kim (Korea Basic Science Institute, Daejeon).

30. oktobra je od 9.30 do 17.00 na IJS potekalo znanstveno srečanje "Korea-Slovenia Hydrogen-Storage Workshop" (program), kjer bodo slovenski in korejski strokovnjaki predavali o novih smereh razvoja pri skladiščenju vodika za potrebe pogonov z gorivnimi celicami. Organizator srečanja je prof. dr. Janez Dolinšek z IJS.


Drugi razpis Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za raziskovalce začetnike


Razpis je namenjen podpori samostojnih raziskovalcev katere koli nacionalnosti na začetni stopnji kariere, ki imajo:

 • znanstvene dosežke, ki veliko obetajo;
 • raziskovalni predlog zelo ambicioznih raziskav;
 • 3-8 let izkušenj po doktoratu in
 • gostujočo institucijo v državi članici EU ali pridruženi državi oziroma mednarodni organizaciji evropskega interesa.

Projekt lahko doseže do 2 mio EUR za dobo do 5 let. ERC bo podelili od 250 do 300 projektov s katerega koli raziskovalnega področja. Osnovno merilo izbora je znanstvena odličnost. Roki za oddajo predlogov projektov so:

 • 29. oktober 2008 za fizikalne znanosti in inženirstvo
 • 10. december 2008 za znanosti o življenju

Več informacij


Vabilo na 3. Slovenski forum inovacij

Na 3. Slovenskem forumu inovacij, ki bo potekal 21. in 22. oktobra 2008 v Cankarjevem domu, se najboljše inovacije v letu 2008 predstavljajo tudi na razstavi eksponatov. Med njimi so prvo dvosedežno električno letalo na svetu – Pipistrel Taurus Electro, Elektrončkov igralni aparat Black Jack, Iskratelove telekomunikacijske produkte in druge uspešne slovenske inovacije.

Ob bogati razstavi eksponatov in plakatov ter predstavitev najboljših inovacij na odprtem odru bodo na Poti podjetniške zamisli in v Poslovnem stičišču potekala srečanja inovatorjev in podjetnikov s predstavniki institucij inovacijsko/podjetniškega podpornega okolja in finančnih institucij, ki bodo svetovala na področju razvoja inovacij in rasti podjetij.

Interaktivni izobraževalni program z okroglimi mizami, delavnicami in predavanji je namenjen inovatorjem in podjetnikom ter drugim inovativnim posameznikom, ki razvijajo svoje inovacije ter želijo pospešiti rast podjetij, ter vsem tistim, ki iščejo priložnosti na tujih trgih. Posebno pozornost bomo tudi letos namenili programu za mlade, ki spodbuja inovativnost in podjetniško miselnost že v srednješolskem in študentskem obdobju. Vstop na 3. Slovenski forum inovacij je prost. Za udeležbo se registrirajte na spletni strani.

Pisarna za prenos tehnologije in raziskovalci Instituta "Jožef Stefan" bodo na letošnjem Forumu sodelovali

 1. v Poslovnem stičišču, kjer bo posebej dejavna v okviru projekta Enterprise Europe Network;

 2. med DESET NAJINOVATIVNEJŠIMI PODJETJI - ETI Elektroelement d.d. (dve inovaciji, ena skupaj z Institutom "Jožef Stefan") in med 30 NAJBOLJŠIMI INOVACIJAMI;

 3. z okroglo mizo Kako uspesno povezovati inovacije in potrebe industrije.

Vabljeni!


Inovatorji IJS izbrani za Forum inovacij!

Evidentiranje inovacij za 3. slovenski forum inovacij se je uspešno končalo. Med 178 prejetimi prijavami inovacij, izumov, tehnoloških in drugih rešitev, novih podjetniških idej itd. sta se zelo uspešno uvrstili tudi dve inovaciji Instituta "Jožef Stefan".

Inovacija podjetja ETI, skupaj z Institutom "Jožef Stefan": Martina Oberžan, Ivan Lavrač, ETI Elektroelement, d. d., Izlake; Janez Holc, Marjan Buh, Marija Kosec, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, je bila uvrščena med inovacije desetih najinovativnejših podjetij. Druga inovacija - Matjaža Gamsa, Tee Tušar, Andrije Pušiča, Mitja Kolbeta, Institut "Jožef Stefan" - pa med najboljših 30 inovacij.


The U.S. Nuclear Renaissance and the Challenges It Presents

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije vabi na predavanje z naslovom The U.S. Nuclear Renaissance and the Challenges It Presents, ki bo v ponedeljek, 13. oktobra 2008, ob 11. uri v kletni predavalnici Izobraževalnega Centra za jedrsko tehnologijo (ICJT) na Reaktorskem centru Instituta "Jožef Stefan" v Podgorici. Predaval bo dr. William E. Burchill, predsednik American Nuclear Society (ANS).

Dr. Burchill bo predstavil dejavnike in sedanje stanje jedrske renesanse v Združenih državah Amerike ter izzive, ki jih le-ta predstavlja. Med drugim bo beseda tekla o ponovni vzpostavitvi jedrske infrastrukture v ZDA, skrbi in ukrepih za neširjenje jedrskega orožja, graditvi zaupanja javnosti, o licenciranju odlagališča visoko-radioaktivnih odpadkov v Yucca Mountain in zaprtem gorivnem ciklu. Predavanju bo sledila razprava.Nanochallenge in Polymerchallenge 2007

Nanochallenge and Polymerchallenge 2008 is an initiative organized by the Italian Cluster for Nanotechnology, located in the north-east of Italy.

Nanochallenge and Polymerchallenge 2008 is an international business plan competition that offers two Grand Prizes of EUR 300.000 each, to fund new start-ups in the sector of nano and biotechnologies and polymer-based materials. The competition is open to teams of researchers and scientists worldwide with a business idea based on a new technology. There is no registration fee or other costs for participants. The deadline to register on-line and to submit a four pages Executive Summary is 21 July 2008. The final Contest for the selection of winners will be held on 27-28 November at the University of Padova, Bo Palace, Italy.

One of the goal of our cluster is attracting the best researchers and scientists from all over the world and creating new high-tech ventures in Italy. Thanks to Nanochallenge more than 5 start-ups focusing on nano and bio technologies have been founded so far.

Further information


3. Evropska šola o znanosti o materialih

Predavatelji 3. Evrošole (skupno 14) prihajajo iz 11 držav in treh kontinentov.

Na slovesnosti ob odprtju 3. evropske šole o znanosti o materialih (Evrošole), 26. maja 2008, so se v kongresnem centru Mons v Ljubljani zbrali ga. Mojca Kucler Dolinar, ministrica RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, prof. dr. Jean-Marie Dubois, direktor Instituta Jean Lamour, CNRS Nancy iz Francije, kot predstavnik EU-komisije za znanost, ter direktor Evrošole, prof. dr. Janez Dolinšek z Instituta "Jožef Stefan".

Šola je ena od aktivnosti Evropske mreže odličnosti "Kompleksne kovinske spojine" (en), ki poteka v okviru EU 6. okvirnega programa raziskav. Dodelitev stalne Evrošole Institutu "Jožef Stefan" pa ima velik pomen za slovensko znanost, saj dokazuje, da tuji strokovnjaki vidijo Slovenijo kot visokotehnološko razvito državo na področju kovinskih materialov, IJS pa uvrščajo med enega izmed svetovnih centrov na tem področju.

Na področju razvoja novih materialov je bilo prelomnih zadnjih dvajset let, ko so bili razviti novi materiali, sestavljeni iz treh ali več kemijskih elementov v približno enakih delih. To je privedlo k odkritju novih materialov z lastnostmi, ki se zdijo povsem neverjetne in so bile v doslej znanih kovinskih zlitinah medsebojno nezdružljive. Tak primer je, denimo, električni prevodnik, ki je hkrati toplotni izolator. Atomska struktura pa omogoča tudi skladiščenje velikih količin vodika za potrebe pogonov z gorivnimi celicami, zato so materiali, o katerih bodo govorili v Monsu, izjemno pomembni v t. i. »vodikovi ekonomiji«, ki ji pripisujejo odločilno vlogo po tem, ko bodo zaloge nafte izčrpane.

Evrošola je poleg izjemne priložnosti za nadgradnjo znanja pomembna tudi kot priložnost za številne formalne in neformalne osebne stike med strokovnjaki, ki navsezadnje vodijo tudi v skupne raziskave s tujimi raziskovalnimi institucijami in industrijskimi partnerji.


V najpodjetniški ideji časnika Finance tudi Nanotul, d. o. o. – Odcepljeno podjetje (Spin-off) Instituta "Jožef Stefan"


Podjetje Nanotul, d. o. o., vstopa na trg maziv, senzorjev, kompozitov in katalizatorjev z novim materialom na osnovi molibdenovih disulfidnih nanocevk in volframovih disulfidnih nanobrstičev. Ker bi nova materiala lahko zmanjšala trenje tudi za polovico, je podjetje Nanotul, ki deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljana, zanimivo predvsem za naftno, avtomobilsko industrijo ter industrijo polimerov.

Institutsko "spin-off" podjetje 21. maja 2008 ni dobilo nagrade za najpodjetniško idejo na tekmovanju v organizaciji časnika Finance, kjer je v šestčlanski komisiji sodeloval tudi direktor Instituta, prof. dr. Jadran Lenarčič. Je pa uvrstitev mladega podjetja, ki izhaja z Instituta, v finalni izbor za najpodjetniško idejo velik uspeh za ustanovitelje podjetja in priznanje za vedno bolj aktivno politiko Instituta na tem področju.

Institutski "spin-off" štirih družbenikov, zaposlenih na Institutu, je na začetku svoje poti. Naslednje leto bo proizvodnja potekala še v laboratoriju, patente pa je družbenikom, ki so hkrati izumitelji, Institut dal dogovorno na razpolago za dobo treh let, pravi direktorica podjetja, doc. dr. Maja Remškar, z Odseka za fiziko trdne snovi.


Konferenca ustvarjalnih žensk


V četrtek, 15. 5. 2008, in petek, 16. 5. 2008, je na Institutu potekala mednarodna konferenca z naslovom »Creative Women in Science and Public Life« v okviru dogodkov ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji, organizira pa jo Institut »Jožef Stefan« pod okriljem Evropskega projekta WS-DEBATE: »Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe«.

Konferenca se je začela s pregledom statusa žensk v znanosti, poslovnem svetu in politiki. Predavateljice so predstavile sedanje stanje žensk v svojem delovnem okolju, zakonodajo, ki velja na tem področju, ter težave, s katerimi se soočajo, in možnostmi reševanja le-teh. Cilj konference je bil pripraviti dokument, ki bo povzel sedanje stanje položaja žensk v znanosti in predstavil možne rešitve ter predloge za njegovo izboljšanje, ki bodo kasneje tudi predstavljeni zainteresiranim skupinam.


Obisk argentinskega ministra za znanost


Dne 21. 4. 2008 dopoldne je na Institutu "Jožef Stefan" prispela šestčlanska argentinsko-slovenska delegacija: argentinski minister za znanost (Minister for Science, Technology and Innovation of Production) dr. Lino Barañao in dva predstavnika slovenskega Ministrstva za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, ga. Alenka Mihailovski ter mag. Peter Volasko. Direktor Instituta, prof. dr. Jadran Lenarčič, je obiskovalcem v Veliki predavalnici najprej predstavil Institut, nato pa so si ogledali Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1) ter Odsek za fiziko trdne snovi (F5). Dr. Barañao je na prvem uradnem obisku v Evropi, kjer je 17. in 18. 4. obiskal Evropsko komisijo v Bruslju in se srečal tudi z evropskim komisarjem za znanost, dr. Janezom Potočnikom, ter z drugimi pomembnimi akterji evropske znanstvene in inovacijske politike. Skupaj z José Manuel Silva Rodriguezom, generalnim direktorjem direktorata EC za raziskave, je sopredsedoval tretjemu zasedanju odbora za sodelovanje na področju znanosti in tehnologije med Argentino in EU. Dr. Barañao je postal minister novoustanovljenega argentinskega ministrstva 10. 12. 2007.


Zlati znak Jožefa Stefana 2008

Vsako leto ob koncu marca ob obletnici rojstva Jožefa Stefana organizira Institut Jožef Stefan Stefanove dneve. Namen te tradicionalne prireditve je počastitev spomina na slavnega slovenskega fizika in popularizacija znanosti. V okviru teh dnevov podeljuje institut Zlate znake Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehničnih, medicinskih in biotehničnih ved.

Vsako leto podeli institut največ tri nagrade Zlati znak Jožefa Stefana. Nagrade podeljuje Odbor za Zlati znak Jožefa Stefana, ki ga sestavljajo ugledni raziskovalci SAZU, slovenskih univerz in inštitutov. Odbor odloča o izbiri kandidatov za podelitev Zlatega znaka Jožefa Stefana na podlagi javnega razpisa.

Zlati znak Jožefa Stefana je zlat kovanec, ki ima na eni strani relief glave Jožefa Stefana, na drugi strani pa ime nagrajenca, zaporedno številko znaka in datum podelitve. Vsak nagrajenec prejme poleg Zlatega znaka Jožefa Stefana tudi listino o podelitvi nagrade in simbolično denarno nagrado.

Letošnji nagrajenci, dr. Rok Žitko z Odseka za fiziko trdne snovi, doc. dr. Peter Korošec z Odseka za računalniške sisteme ter dr. Urh Černigoj iz Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici so priznanja za svoje delo prejeli v sredo, 26. marca 2008.

Čestitamo!


Zoisove nagrade 2007 - Letošnje Zoisove nagrade, priznanja in nazive ambasadorjev znanosti so prejeli priznani slovenski znanstveniki.


Na IJS vsem iskreno čestitamo, še posebej pa smo ponosni na svoje sodelavce, saj dva od treh Zoisovih nagrajencev za vrhunske znanstvene in razvojne dosežke prihajata z IJS:

 • - prof. dr. Svjetlana Fajfer (Odsek za teoretično fiziko IJS, nagrajena za dosežke v fiziki osnovnih delcev) in
  - akad. prof. dr. Ivan Bratko (Odsek za inteligentne sisteme, nagrajen za delo na področju umetne inteligence).

Zoisovo nagrado je dobil tudi prof. dr. Sandi Klavžar (s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru) za raziskovalne dosežke v matematiki.

Podeljenih je bilo pet Zoisovih priznanj za posebne dosežke. Dve od teh sta prejela sodelavca IJS:

 • - doc. dr. Viktor Kabanov (sodelavec Odseka za kompleksne snovi IJS - za delo na področju fizike trdne snovi)
  - prof. dr. Borut Štrukelj (sodelavec Odseka za biotehnologijo IJS - za področje farmacevtske biotehnologije),

prejeli pa so jih še prof. dr. Jože Balič (proizvodne tehnologije in sistemi, s Fakultete za strojništvo v Mariboru), dr. Janko Jamnik (znanost o materialih, s Kemijskega inštituta) in prof. dr. Peter Dovč (genetika živali, z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani).

Podeljena so bila tri Puhova priznanja za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. Dve Puhovi priznanji sta dobili skupini IJS, v katerih so Mitja Babič, Aleš Dakskobler, prof. dr. Tomaž Kosmač, Borut Lenart, prof. dr. Ljubo Marion, dr. Igor Mekjavić, Čedomir Oblakrof, Jože Opeka, Bogomir Vrhovec in Iztok Zagožen. Puhovo priznanje je dobil tudi Franc Dolenc (iz podjetja ISKRATEL).

Priznanje ambasador znanosti RS sta dobila dr. Andrej Šali, profesor na Univerzi v Kaliforniji v San Franciscu, in akademik dr. Jože Pirjevec.


Družini prijazni - 14. maja je Institut »Jožef Stefan« na slovesnosti v Cankarjevem domu prejel certifikat Družini prijazno podjetje. Skupno 33 organizacijam, ki so se v projekt vključila v tem letu, je osnovne certifikate podelila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman, slavnostna govornika pa sta bila tudi varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik ter direktor, glavni in odgovorni urednik časnika Finance, Peter Frankl. Organizacije, tako tudi Institut »Jožef Stefan«, so se s tem zavezale, da bodo v prihodnjih treh letih v svoje delovanje implementirale vsaj tri ukrepe s področja usklajevanja poslovnega in zasebnega življenja.


Lipica - 15. marca je potekal strateški dan Instituta, ki so se ga udeležili člani Znanstvenega sveta Instituta ter vodje enot. Glavne tematike so bile: 1. Nov koncept sodelovanja z gospodarstvom - Center za nove tehnologije, 2. Institut in univerzitetno izobraževanje, 3. Sodelovanje z ARRS in MVZT - ali je politika teh dveh inštitucij naklonjena razvoju Instituta, 4. Vključevanje mladih v dejavnosti Instituta.


IJS na VALU 202 - Ob akciji z dne 1. februarja 2007, ko naj bi vsa gospodinjstva med 19.55 in 20. uro ugasila luči in s tem opozorila na pomen varčevanja z energijo, je v Valovski izvidnici v petek, 2. februarja, nastopil mag. Tomaž Fatur, vodja Centra za energetsko učinkovitost. V pogovoru z novinarjem Damjanom Zorcem je poudaril, da so na dan omenjene akcije ugotovili 10 odstotkov manjšo porabo energije, kar gre gotovo pripisati tudi odzivu ljudi. Sicer pa Slovenija v primerjavi z drugimi državami glede porabe energije ni prav nič varčna in je povsem primerljiva z Združenimi državami Amerike, ki jo vsi predstavljamo kot potrošno državo. Dejstvo je, da raba energije v zadnjem času preveč narašča, zato je že zdaj nujno ukrepati.