Informacijsko in novinarsko sredisce1 / Srednje / Program

PROGRAM PRIREDITEV - 17. DNEVI JOŽEFA STEFANA, 23.–28. 3. 2009

60 let INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«
Institut »Jožef Stefan« je bil ustanovljen leta 1949. Ime nosi po slavnem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu in edinem Slovencu, po katerem je dobil ime kak fizikalni zakon – Stefanov zakon o sevanju. Institut se je iz Fizikalnega instituta Slovenske akademije znanosti in umetnosti pod vodstvom prof. Antona Peterlina v šestdesetih letih obstoja razvil v največji znanstvenoraziskovalni inštitut v Sloveniji. Institut izvaja vrhunske raziskave na področjih naravoslovno-matematičnih ved, ved o življenju in tehniških ved. Na Institutu poteka razvoj novih tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Poslanstvo Instituta »Jožef Stefan« je v ustvarjanju, zbiranju in širjenju znanja na vrhunski ravni naravoslovnih znanosti, znanosti o življenju in tehniških znanosti za blaginjo slovenske družbe in človeštva nasploh. Z vrhunskim raziskovalnim delom Institut pridobiva nova znanja in zagotavlja vrhunsko izobrazbo mladim kadrom. Poslanstvo Instituta je tudi razvoj tehnologij na mednarodni ravni za domače in tuje uporabnike. Vizija Instituta je postati pomembno znanstvenoraziskovalno in tehnološko središče v evropskem raziskovalnem prostoru. Institut »Jožef Stefan« je tudi soustanovitelj Univerze v Novi Gorici, Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana ter Tehnološkega parka Ljubljana.


Ponedeljek, 23. marec 2009, 13.00

PREDAVANJE:
Prof. GERD HIRZINGER, direktor Institute of Robotics and Mechatronics, DLR, German Aerospace Center, München, Nemčija
ROBOTIKA IN MEHATRONIKA – OD VESOLJA DO KIRURGIJE IN NAVIDEZNEGA SVETA

Po kratki predstavitvi pomena mehatronike za prihodnost družbe bo predavatelj povzel razvoj robotike v zadnjih dvajsetih letih. Poudarek predavanja bo na temeljnem konceptu mehatronike, to je na senzorski povratni zanki, ki omogoča večjo natančnost in avtonomnost. Prva tema predavanja so najnovejši dosežki v vesoljski robotiki. To področje ključno prispeva k razvoju nove generacije ultralahkih in energetsko učinkovitih robotskih rok, kar je temelj tehnologijam prihodnje servisne robotike. Najnovejše tehnološke rešitve so razvidne v zadnji verziji ultralahke DLR-roke, ki obsega tudi štiriprstno dlan. Robot vsebuje polno vodenje po navoru in programibilno kartezično impedanco, kar je podlaga novim, človeku prijaznim programskim prijemom. Eno od možnih področij uporabe takih robotov je v kirurgiji. V predavanju bo prikazan sedanji tehnološki nivo na tem področju in perspektive, predvsem v vidu razvoja umetnih organov in protez. V zaključnem delu predavanja se bo predavatelj posvetil inteligentni mobilnosti, ki sega od razvoja vozil za premikanje na Luni in Marsu do robotskih električnih avtomobilov in letečih robotov.

POGOVOR O USTVARJALNOSTI:
Prof. dr. BERNARD ROTH, direktor Institute of Design, Stanford University, ZDA
OD ZAMISLI DO IZDELKA – APPLYING DESIGN THINKING TO (ALMOST) EVERYTHING

V uvodnih mislih Pogovora o ustvarjalnosti bo prof. dr. Bernard Roth predstavil izkušnje Univerze Stanford, ki že štiri leta izvaja projekt vključevanja ustvarjalnega razmišljanja v načrtovanje novih izdelkov (»design thinking«). Poleg razvoja samega koncepta poteka tudi eksperiment prenosa v prakso tako v okviru rednega študija na univerzi kot javnega izobraževanja otrok v različnih delih sveta. Predavanje bo kratek opis tega načina ter prikaz nekaj primerov izmed množice uspešnih dosežkov. Uvodni predstavitvi bo sledil pogovor, ki ga bo vodil direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič.

V razpravi bo sodeloval državni sekretar dr. József Györkös.


Ponedeljek, 23. marec 2009, 15.00

ODPRTJE RAZSTAVE JOŽEFA MUHOVIČA

JOŽEF MUHOVIČ se je rodil 22. decembra 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu. Je eden najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev na polju vizualnega, ki združuje vse klasične upodabljajoče medije in jih vključi v prostor na način instalacij, preizkuša njihovo součinkovanje, hkrati pa s teoretskim in filozofskim diskurzom najbolj tankočutno odstira vpoglede v optične in miselne zaznave. Zaradi širokega ustvarjalnega polja, podprtega z likovno teoretskimi aksiomi in zaradi raziskovalne vneme, ki prepleta teorijo in prakso ter daje izjemne vpoglede tako v materijo kot v iluzijo, se skozi percepcijo vizualnega in stvarnega Muhovičev znanstveni prijem meša s silno čustvenostjo in formalno preciznostjo.

Razstavo bo odprla ministrica za kulturo ga. Majda Širca.


Torek, 24. marec 2009, 13.00

PREDAVANJE:
Prof. dr. PETER KRIŽAN, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Institut »Jožef Stefan« KAM JE ŠLA ANTISNOV

Razvoj vesolja in njegove značilnosti na velikih razdaljah so tesno povezani z lastnostmi najmanjših gradnikov, osnovnih delcev in njihovih interakcij. Tako je, na primer, očitna asimetrija med količino snovi in antisnovi v današnjem vesolju, ki je 'kriva' za naš obstoj, tesno povezana s kršitvijo simetrije CP pri osnovnih delcih in njihovih antidelcih. V predavanju bodo predstavljene meritve kršitve simetrije CP, ki jih je avtor s sodelavci opravil s spektrometrom Belle in so pomembno prispevale k lanski Nobelovi nagradi za fiziko, pa tudi nekatere druge raziskave, s katerimi iščejo odgovore na odprta vprašanja v fiziki osnovnih delcev.


Torek, 24. marec 2009, 18.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 60-LETNICI INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« S PODELITVIJO PRIZNANJ ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA

POZDRAVNI NAGOVOR: PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE DR. DANILO TÜRK

Institut »Jožef Stefan« letos že sedemnajsto leto podeljuje zlati znak Jožefa Stefana, s katerim želi spodbuditi mlade ljudi k še večji zavzetosti na znanstvenoraziskovalnem področju, kar je tudi svojevrsten poziv odgovornim ljudem v gospodarstvu, da to znanje čim učinkoviteje uporabijo. Zlati znak podeljujemo avtorjem doma in v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji v preteklih treh letih iz naravoslovno-matematičnih in tehniških ved ter ved o življenju.


Sreda, 25. marec 2009, 13.00

PREDAVANJE:
Prof. dr. MARKO TOPIČ, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
S FOTONAPETOSTNIM POJAVOM DO TW h ELEKTRIČNE ENERGIJE

Fotovoltaika (PV – angl. »Photovoltaics«) je mlada znanstvena veda in še mlajša gospodarska panoga, ki že dokazuje, še bolj pa obeta, da bo pomembno pripomogla k trajnostni oskrbi z električno energijo in pri tem ne bo obremenjevala okolja. Fotonapetostni sistemi pretvarjajo svetlobno energijo neposredno v električno z izkoriščanjem fotonapetostnega pojava. Proces neposredne pretvorbe se odvija v raznovrstnih sončnih celicah, ki so povezane v fotonapetostni (PV) modul kot neločljiva celota. Učinkovitost pretvorbe svetlobne energije v električno je močno odvisna od tipa sončnih celic in v najboljših raziskovalnih laboratorijih pod posebnimi pogoji celo presega 40 %. Modularna zasnova fotonapetostnih generatorjev omogoča izdelovanje sistemov za oskrbo z električno energijo zelo različnih moči – od samo nekaj tisočink vata za zapestne ure do sistemov z nazivno močjo nekaj kilovatov za samostojne porabnike, kot so na primer gorske koče, in celo do omrežnih fotonapetostnih sistemov, t. i. sončnih elektrarn, z nazivno močjo do nekaj deset megavatov. Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko že vrsto let aktivno sodeluje pri raziskavah in razvoju novih materialov, sončnih celic, fotonapetostnih modulov in celotnih fotonapetostnih sistemov. Z uspešno izvedbo evropskih projektov dokazuje vpetost v mednarodno raziskovalno sfero fotovoltaike, v zadnjih letih pa tudi poglablja sodelovanje pri razvoju novih proizvodov industrijskih partnerjev v Sloveniji in po Evropi.


Četrtek, 26. marec 2009, 13.00

[PRIPNI]

PREDAVANJE:
Prof. JAMES F. SCOTT, Department of Physics, Cavendish Laboratory, Cambridge University, Velika Britanija
ZAKAJ MORAMO ŠTUDIRATI TUDI IZOLATORJE – WHY STUDY INSULATORS?

Superprevodniki so zelo atraktivni materiali, polprevodniki pa so milijardni posel. Zakaj naj bi torej znanstveniki sploh študirali izolatorje? Najprej, večina magnetnih materialov je izolatorskih. Drugič, tudi vsi feroelektriki so izolatorji. Torej, materiali, kjer najdemo hkrati magnetne in feroelektrične lastnosti so po definiciji izolatorji. V preteklih letih so raziskave izolatorskih materialov ubrale nove poti: študij naprav nanometrskih dimenzij, vključno s senzorji, aktuatorji ter pretvorniki. Prvo, kar lahko opazimo, je, da ko napravimo izolator dovolj tanek, začne dobro prevajati. Kateri je torej mehanizem prevajanja: Poole-Frenkelovo, Schottkyjevo ali Fowler-Nordheimovo tuneliranje? Drugič, feroelektriki in feromagneti imajo domene – čim manjši je vzorec, tem manjše so domene. V naši skupini smo razvili teorijo, ki dobro opiše vedenje feromagnetnih in feroelektričnih materialov dimenzij med 2 nm in 2 mm – torej obseg 6 redov velikosti – brez kakršnih koli prostih parametrov. Odkrili smo, da so domene zaokrožene in fraktalne. Na koncu se bomo posvetili materialom, ki so hkrati magnetni in feroelektrični. Gilbert je leta 1600 pokazal, da sta elektrostatika in magnetizem nepovezana. Vendar to ni čisto res! Pokazali bomo nekaj feroelektričnih spominskih elementov, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v SONY Playstation.


Petek, 27. marec 2009, 13.00

PODELITEV PRIZNANJ MLADIM RAZISKOVALCEM

Na Institutu »Jožef Stefan« bomo letos že dvajsetič priredili slovesnost, na kateri bomo podelili priznanja IJS mladim raziskovalcem, ki so v letu 2008 uspešno končali svoje usposabljanje na Institutu.Tudi na letošnjih Stefanovih dnevih bomo podelili spominsko inštitutsko darilo novim mladim raziskovalcem, ki so se začeli usposabljati na Institutu »Jožef Stefan« v letu 2008.


Sobota, 28. marec 2009, 10.00–14.00

DAN ODPRTIH VRAT

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat na Institutu »Jožef Stefan«, kjer boste izvedeli več o delu in sestavi inštituta, raziskovalci pa vam bodo predstavili dejavnosti posameznih laboratorijev. Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 10h, 11h, 12h in 13h) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova 39) ter si ogledajo in izberejo enega od programov ogledov laboratorijev inštituta v trajanju 1 ure. Na voljo so programi: snov, robotika, bio-kemo-fizika ter infomacijske tehnologije in okolje. Ob 12h bo organiziran prevoz (odhod z Jamove 39) na reaktorski center – enoto inštituta v Podgorici, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali edini slovenski pospeševalnik, laboratorije Odseka za znanosti o okolju in razstavo o jedrski tehnologiji.