CEM

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo (CEMM) je infastrukturna enota Instituta, ki združuje analitsko opremo s področja elektronske mikroskopije, ki je nujna za izvajanje razvojno-raziskovalnega dela odsekov K5, K6, K7 in K9. Dostop do raziskovalne opreme CEMM imajo tudi druge raziskovalne enote Instituta ter tuji inštituti in fakultete.

Uporabniki raziskovalne opreme CEMM so predvsem tisti raziskovalci, ki jih zanima celovita strukturna in kemijska karakterizacija anorganskih materialov s številnimi komplementarnimi metodami elektronske mikroskopije, in sicer od mikrometrskega do atomskega nivoja.

CENTER ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO CEM

Naloge CEM je leta 2014 prevzel CEMM - Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si