Ime strani: F4 / VL / VakLab-osebje

Vakuumski laboratorij

V vakuumskem laboratoriju smo zaposleni:

vinko1.jpg

dr. Vincenc Nemanič
vodja Vakuumskega laboratorija

vincenc.nemanic@ijs.si

tel.: +386 (0)1 477 3409

domača stran


marko1.jpg

Marko Žumer, univ. dipl. fiz.
raziskovalec

marko.zumer@ijs.si

tel.: +386 (0)1 477 3435


bojan1.jpg

dr. Bojan Zajec
asistent z doktoratom

bojan.zajec@ijs.si

tel.: +386 (0)1 477 3521

domača stran


miha1.jpg

Mihael Kocmur
tehnični sodelavec



tel.: +386 (0)1 477 3428