Ime strani: F4 / VL / VakLab-sodelovanja

Vakuumski laboratorij

Sodelovanje

S programom "VAKUUMSKA TEHNIKA IN MATERIALI ZA ELEKTRONIKO" sodelujemo v programski skupini, katere vodja je dr. Janez Šetina http://www.imt.si/

Pri bilateralnem projektu: "ŠTUDIJ LASTNOSTI TOČKASTIH EMITORJEV IN NJIHOVA PORAZDELITEV NA POVRŠINI NANOSTRUKTURIRANIH OGLJIKOVIH PLASTI" sodelujemo s skupino prof. dr. Roberta. J. Nemanicha z Državne Univerze v Severni Karolini (NCSU) :
http://www.ssl.physics.ncsu.edu/researchmain/index.html

Pri bilateralnem projektu “ŠTUDIJ PROCESOV NA ATOMSKI SKALI, KI SPROŽIJO STABILNO HLADNO EMISIJO NA VRHOVIH ANORGANSKIH NANOCEVK” sodelujemo s skupino prof. dr. Lian-Mao Penga z Univerze v Pekingu: http://www.pku.edu.cn/