Ime strani: F4 / VL / VincencNemanic

Vincenc Nemanič

Življenjepis

Vincenc Nemanič, rojen 2. 3. 1958 v Ljubljani, sem se po končani gimnaziji Ljubljana Šentvid leta 1976 vpisal na Fakulteto za fiziko in matematiko – smer naravoslovna fizika. V marcu 1981 sem diplomiral pri prof. dr. M. Kregarju z nalogo "Postavitev in umeritev spektrometra Augerjevih elektronov", katere praktični del sem opravil na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko (IEVT) v Ljubljani. Za nalogo je skupina dobila nagrado iz Kidričevega sklada. Istega leta sem se zaposlil na IEVT-ju, kjer sem se vključil v raziskovalno-razvojni oddelek pod vodstvom prof. dr. Evgena Kanskya. Delo sem začel v skupini za optoelektroniko, ki je razvijala specialne elektronke.

Prvi projekt, ki sem ga vodil, je bil: »Razvoj miniaturne katodne elektronke« (angl.: cathode ray tube, CRT) za profesionalno uporabo. Sisteme za vodenje izstrelkov je na svetovni trg prodajala Iskra - elektrooptika. Področje mojega dela je bilo zasnova naprave z zahtevanimi karakteristikami, kar je zajemalo izbiro primernih materialov, izbira metod za njihovo karakterizacijo, procesov izdelave in postavitev merskih metod za določitev končnih karakteristik elektronke. Naslednje projekte razvoja specialnih katodnih elektronk sem vodil za Vojno Tehnični Inštitut, (VTI) iz Beograda. Zaključeni razvoj je dozorel v laboratorijsko oz. maloserijsko proizvodnjo.

Na Mariborski fakulteti za elektrotehniko pri prof. dr. Alojzu Pavlinu sem v 1991 zagovarjal magistrsko nalogo: »Miniaturna katodna elektronka«. V letu 1994 aktivnosti sem se aktivno vključil v reorganizacijo in prenos dejavnosti v novo ustanovljeni Inštitut za tehnologijo površin in opto-elektroniko (ITPO). Doktorsko disertacijo z naslovom »Vakuumska ploskovna izolacija« sem pripravil pod mentorstvom Prof.dr. Petra Novaka na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in jo zagovarjal januarja 1997.

Leta 2003 je ITPO postal odsek F4 na Inštitutu »Jožef Stefan«. V zadnjih desetih letih sem se kot vodja laboratorija v raziskovalnem delu ukvarjal s študijem interakcij vodika s kovinami pri nizkih tlakih. V 2005 je v moji skupini doktorsko disertacijo zagovarjal mladi raziskovalec dr. Bojan Zajec. Zadnja tri leta v Vakuumskem laboratoriju raziskujemo hladno emisijo iz novo sinetiziranih nano materialov, saj so se izkazali za obetaven vir elektronov v sodobnih opto-elektronskih napravah.

Email: vincenc.nemanic@ijs.si

...


Nazaj na osebje


CategoryHomepage