B2

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Raziskovalci Odseka za molekularne in biomedicinske znanosti se ukvarjamo predvsem s temeljnimi raziskavami na področju proteinske biokemije, molekularne in celične biologije ter genetike. Osnovni namen naših raziskav je pridobivanje novih spoznanj na področju človeške in živalske patofiziologije v korist izboljšanja zdravja ljudi in živali.

Ob svojih raziskavah prenašamo nova znanja in najsodobnejše tehnologije v domače okolje. V tesnem sodelovanju z visokošolskimi institucijami predajamo znanja in izkušnje študentom, v sodelovanju z industrijo pa prispevamo k razvoju originalnih visokotehnoloških produktov.

MOLEKULARNE IN BIOMEDICINSKE ZNANOSTI B2

  • Molekularne osnove delovanja toksičnih sPLA2
  • Patofiziologija endogenih sPLA2
  • Inhibitorji sPLA2
  • Farmakološko aktivne snovi iz živalskih strupov
  • Lipidomika
  • Kemijska genomika
  • SGA
  • Evolucijska genomika
  • Struktura proteinov
  • Bioinformatika

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Igor Križaj, igor.krizaj@ijs.si

Tajništvo
mag. Maja Šimaga, simaga.maja@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 83
Faks: (01) 477 39 84


Jedro Odseka tvori programska skupina »Toksini in biomembrane«. Skupina spada med najboljše na svetu na področju toksinologije. Osrednja tema raziskav so fosfolipaze A2 (sPLA2), tako tiste iz živalskih strupov kot tiste, ki se nahajajo v našem organizmu. Zanimajo nas molekularni mehanizmi toksičnega delovanja sPLA2, zlasti njihova presinaptična nevrotoksičnost, antikoagulantni učinek in miotoksičnost ter vloga teh encimov v fizioloških in patoloških procesih pri sesalcih. Tu se posebej posvečamo raziskavam funkcije sPLA2 pri nevronski apoptozi v povezavi z nevrodegenerativnimi boleznimi, celični proliferaciji v povezavi z rakom, zlasti rakom dojke, delovanju mitohondrija in vnetnih procesov, npr. revmatoidnemu artritisu. Prav tako raziskujemo biološko vlogo produktov encimskega delovanja sPLA2, maščobnih kislin, lizofosfolipidov in njihovih metabolitov in z metabolizmom lipidov povezane patologije, kot so srčno-žilna obolenja, debelost in staranje. Odkrivamo in karakteriziramo komponente živalskih strupov z zanimivim farmakološkim delovanjem in potencialom v medicini ter pri fizioloških raziskavah v funkciji molekulskih orodij. Preučujemo strukturo in dinamiko genomov pri evkariontih. Raziskave izvajamo ob intenzivnem sodelovanju s številnimi skupinami po svetu in doma, tako v okviru projektov kot neformalno. Odsek je usmerjen v obvladovanje in uporabo najnovejših tehnologij na področju funkcijske genomike, lipidomike in bioinformatike. Tako smo edina skupina v Sloveniji in širše z opremljenim laboratorijem in potrebnim znanjem za sistematično analizo sintetičnih genetskih interakcij (SGA), sodelujemo pa tudi pri vzpostavljanju centra za proteomiko na IJS.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si