B

O Institutu
ijs.si/novice

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Jedro Odseka sestavljata programski skupini »Proteoliza in njena regulacija« in »Strukturna biologija«. Raziskave obeh skupin pa so povezane z raziskavami proteaz. Številni procesi v celicah potekajo ali pa so regulirani s proteazami. Te katalizirajo cepitev proteinov in jih na ta način aktivirajo oz. inaktivirajo ter tako spremenijo njihove lastnosti. Poleg tega razgrajujejo proteine, ki celici niso potrebni ali pa so okvarjeni. Delovanje proteaz mora biti zelo natančno uravnavano, da ne pride do razgradnje za celico potrebnih proteinov. Pogosto za uravnavanje skrbijo majhne proteinske molekule – inhibitorji, ki zavirajo delovanje proteaz. Pri mnogih boleznih je ravnovesje encimov in inhibitorjev porušeno, proteaze pa so pomembne tudi pri odmiranju celic.

BIOKEMIJA, MOLEKULARNA IN STRUKTURNA BIOLOGIJA B1

 • Proteinska biokemija
 • Proteoliza in njeno uravnavanje z inhibitorji
 • Programirana celična smrt
 • Zvijanje proteinov in njihova agregacija
 • Strukturna biologija
 • Uravnavanje imunskega odziva
 • Fiziološka in patofiziološka vloga proteaz pri razvoju raka, vnetnih in nevrodegenerativnih obolenj
 • Proteomika
 • Kemijska genomika
 • Nanobiologija
 • Razvoj računalniških metod za strukturno biologijo
 • Biotehnološke metode pridobivanja rekombinantnih proteinov in protiteles

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. ddr. Boris Turk, boris.turk@ijs.si

Tajništvo
Helena Kastelic, helena.kastelic@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 15
Faks: (01) 477 39 84


Razjasniti poskušamo lastnosti posameznih proteaz (predvsem iz skupine katepsinov) in njihovih inhibitorjev (predvsem stefinov, cistatinov in sorodnih proteinov) ter odkriti podrobni mehanizem procesov, ki vodijo v programirano celično smrt in regulirajo imunski odziv organizma. Poleg tega so naše raziskave usmerjene v razumevanje vloge proteaz v različnih patoloških procesih, kot npr. pri raku, revmatoidnem artritisu in osteoartritisu ter različnih nevrodegenerativnih obolenjih (Huntingtonova bolezen, …). Pomembno področje raziskav je tudi razumevanje tvorbe amiloidnih fibrilov. Za boljše razumevanje teh procesov je potreben tudi razvoj primernih orodij, zato razvijamo produkcijo protiteles ter rekombinantnih proteinov (proteaz in inhibitorjev) ter sodelujemo pri razvoju sond za spremljanje aktivnosti proteaz v celičnih in in vivo modelih in preizkušanju farmakološko pomembnih spojin. Poleg tega pa imamo ključno vlogo pri vzpostavljanju centra za proteomske raziskave, ki naj bi obsegal potrebe celotne Slovenije.

Eno od pomembnih področij je tudi poznanje in razumevanje tridimenzionalne strukture makromolekul in njihovih kompleksov na atomskem nivoju, ki pomeni povezavo med aminokislinskim zaporedjem in mehanizmom delovanja molekul. Na ta način so raziskave usmerjene v identifikacijo in validacijo tarč za načrtovanje zdravil, kar spada med ključne raziskave s področja biomedicine v povezavi z biotehnologijo.


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si