Uredništvo

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Uredništvo eNoviceIJS
Stiki z javnostjo in organizacija dogodkov
Tiskane Novice IJS

Stefan.jpg

Inštitutski spletni časopis eNoviceIJS smo prvič javno objavili zgodaj zjutraj 7. oktobra 2010. Namen časopisa je spodbuditi prenos informacij, mnenj in drugih sporočil o raziskovalnem in razvojnem delu znotraj Instituta in navzven.

Vljudno vabimo vse sodelavce Instituta in tudi druge, da se aktivno vključijo v delovanje časopisa s sprotnim sporočanjem o dosežkih in projektih. Besedila in slikovno gradivo pošiljajte na
polona.strnad@ijs.si . Posebej dragocena so sporočila o znanstvenih in tehnoloških dosežkih.


UREDNIŠTVO eNoviceIJS


Polona Strnad, dipl. univ. nov.

Telefon: (01) 477 33 12 / 051 681 329

Elektronska pošta: polona.strnad@ijs.si

Soba: 221
Rubrike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si