Ime strani: TT / Networks / Desno

Mreži tehnološkega transferja IJS


Skupina za Komunikacijo in prenos tehnologije je vpeta v Institut preko notranje TT mreže, sestavljene iz predstavnikov posameznih odsekov na IJS (OPTT-ov) in zunanje TT mreže, sestavljene iz vodij razvoja večjih slovenskih podjetij ali drugih predstavnikov industrije (IPTT-ov).


Predstavniki notranje TT mreže obveščajo posamezne odseke o vseh dejavnostih Komunikacije in prenosa tehnologije na Institutu ter identificirajo tehnologije, zanimive za transfer in pomagajo pri vzpostavljanju s tem povezanih projektov.


Predstavniki zunanje TT mreže so tesno povezani z razvojem v svojih podjetjih in povezujejo Institut z industrijo in njenimi potrebami.