Strokovne komisije direktorja / Desno

Direktor Instituta
Dosedanji direktorji Instituta
DRUGE STROKOVNE KOMISIJE DIREKTORJA

prof. dr. Slobodan Žumer
dr. Tomaž Mertelj
prof. dr. Milena Horvat
dr. Matjaž Spreitzer
prof. dr. Matjaž Gams
doc. dr. Leon Žlajpah, predsednik
prof. dr. Leon Cizelj
Aleš Cesar, sekretar

  • Komisija za jedrsko in sevalno dejavnost

doc. dr. Primož Pelicon
prof. dr. Leon Cizelj
dr. Luka Snoj, predsednik
prof. dr. Igor Jenčič
prof. dr. Milena Horvat
doc. dr. Borut Smodiš

  • Odbor za varnost reaktorja

dr. Matjaž Leskovar, predsednik
prof. dr. Borut Smodiš
doc. dr. Luka Snoj
mag. Matjaž Stepišnik
prof. dr. Leon Cizelj
dr. Igor Lengar
dr. Radojko Jaćimović
prof. dr. Igor Jenčič
mag. Matjaž Koželj
dr. Andrej Prošek