Ponudba za gospodarstvo / Desno

INSTITUT IN GOSPODARSTVO


VABILO K SODELOVANJU
Institut izvede veliko razvojnih projektov za naročnike iz gospodarstva ter za različne domače in tuje uporabnike znanja in novih tehnologij. S prijavljanjem na razpise je del razvojnih projektov mogoče sofinancirati tudi z javnimi sredstvi. Podjetja ter druge, ki želijo navezati stik z Institutom, vabimo, da pokličejo po telefonu ali pošljejo elektronsko pošto na enega od naslednjih naslovov:

ZAŠČITA IN KOMERCIALIZACIJA INDUSTRIJSKE LASTNINE
Zaščita intelektualne lastnine s patentom je na Institutu, tako kot drugod po svetu, povezana z oceno tržnega potenciala novo nastale industrijske lastnine ter s poslovnim interesom podjetja, ki je pri razvoju sodelovalo, in se ustanavlja na osnovi novo nastale industrijske lastnine. Industrijsko lastnino lahko od Instituta podjetje odkupi.

NOVA PODJETJA
Institut sodeluje in pomaga pri nastajanju novih podjetij, ki izhajajo iz znanja in novih tehnologij. Med podjetji, ki so nastala s pomočjo Instituta, je kar nekaj mednarodno zelo uspešnih, kot sta na primer Inea in Balder. Institut je soustanovitelj Tehnološkega parka Ljubljana, kamor se podjetja po inkubacijski fazi lahko preselijo. Institut daje idealno podlago za nastajanje podjetja v predinkubacijskih in inkubacijskih fazah, in sicer pri

  • razvijanju osnovne zamisli do izdelka
  • uporabi opreme in laboratorijskih prostorov
  • interdisciplinarni strokovni in kadrovski podpori
  • iskanju partnerjev in kapitalskih povezav


RAZVOJNE PRILOŽNOSTI
Z novim znanjem, ki nastaja ob vrhunskem raziskovalnem delu, z novimi zamislimi, ki se ob tem rojevajo, ter s svojimi povezavami po vsem svetu daje Institut domačim in tujim gospodarskim družbam nešteto razvojnih priložnosti. Posebej lahko poudarimo:

  • razvoj tehnologij, naprav in izdelkov
  • svetovanje
  • izobraževanje inovativnih kadrov
  • skupno uporabo opreme in organizacijo skupnih razvojnih skupin
  • pomoč pri vključevanju v mednarodne projekte in mreže

Najnovejše podatki o delovanju inštituta in o projektih so zbrani v