Pisarna za prenos / Desno

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja enote

 • dr. Špela Stres, MBA, LLM, Špela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A

Tajništvo


PODROČJE DELA: Trženje in zaščita industrijske lastnine

 • dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin, vodja področja in skupine za zaščito in licenciranje
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Skupina: Ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta, vodja skupine
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42


PODROČJE DELA: Podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja področja
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Gašper Juvančič, univ. dipl. nem., Gašper
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA Tomaž
  Telefon: (01) 477 32 43
  Soba: C42

  Robert Premk, univ. dipl. ekon.,Robert
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42


Skupina: EU projekti

 • dr. Duško Odić, Duško, vodja skupine
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42

Skupina: Povezovanje s šolstvom, odnosi z javnostmi, organizacija obiskov

 • Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška, vodja skupine
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C45

  Maja Ivanišin, Maja
  Telefon: (01) 477 32 89
  Soba: C45

  Mojca Šebjan Pušenjak, dipl. ekon. (VS), Mojca
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C42

  Nataša Požarnik, univ. dipl. ekon.,Nataša
  Telefon: (01) 477 30 65
  Soba: C45

Pravna podpora

 • David Mirosavljević, univ. dipl. prav., David
  Telefon: (01) 477 38 31
  Soba: C42


Zunanji sodelavci v pogodbenem razmerju s CTT

 • mag. Primož Kunaver, univ. dipl. stroj., MBA (0.3)


Interno IJS