Pisarna za prenos / Desno

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti


PRENOS TEHNOLOGIJ IN INOVACIJ CTT


Spletne strani Centra za prenos tehnologij in inovacij

Vodja odseka

 • dr. Špela Stres, MBA, LLM, Špela
  Strokovna usposobljenost: CLP, patentna zastopnica, RTTP
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C86A


EU projekti, organizacija obiskov, povezovanje s šolstvom, PR, tajništvo

 • dr. Duško Odić, Duško
  Telefon: (01) 477 30 96
  Soba: C42

  Urška Mrgole, univ. dipl. ekon., Urška
  Telefon: (01) 477 33 64
  Soba: C42

  Tomaž Justin, univ. dipl. ekon., MBA, Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

  Mojca Šebjan Pušenjak, dipl. ekon. (VS), Mojca
  Telefon: (01) 477 32 24
  Soba: C42

  E-pošta: tajništvo CTT
  Organizacija obiskov Instituta: IJSobiski
  Informacije o dostopnih tehnologijah: tehnologije

Licenciranje in zaščita industrijske lastnine

 • mag. Marjeta Trobec, univ. dipl. ekon., spec. medn. posl., Marjeta, vodja področja
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 38 79
  Soba: C42B

  dr. Levin Pal, univ. dipl. mikr., Levin
  Telefon: (01) 477 33 03
  Soba: C42B

  Tomaž Lutman, mag. biokem., Tomaž
  Telefon: (01) 477 38 01
  Soba: C42

  Špelca Kompara, mag. farm., Špelca
  Telefon: (01) 477 32 89
  Soba: C42

  Matej Mrak, dipl. ekon. (VS), Matej
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom

 • France Podobnik, univ. dipl. ekon., France, vodja področja
  Telefon: (01) 477 38 42
  Soba: C42B

  Gašper Juvančič, univ. dipl. nem., Gašper
  Telefon: (01) 477 38 03
  Soba: C42

Ustanavljanje odcepljenih podjetij

 • mag. Robert Blatnik, univ. dipl. org., Robert, vodja skupine
  Strokovna usposobljenost: CLP
  Telefon: (01) 477 31 37
  Soba: C42

  Barbara Bercko, univ. dipl. ekon., Barbara
  Telefon: (01) 477 32 87
  Soba: C42

Pravna podpora

 • David Mirosavljević, univ. dipl. prav., David
  Telefon: (01) 477 38 31
  Soba: C42


Zunanji sodelavci v pogodbenem razmerju s CTT

 • mag. Primož Kunaver, univ. dipl. stroj., MBA (0.3)


Interno IJS