Page name: Navodila za pripravo letnega poročila

Letno poročilo - navodila

Za letno poročilo pripravite:

Vprašanja v zvezi s prispevki za letno poročilo naslovite na urednika letnega poročila dr. Luko Šušteršiča, tel.: 3258, GSM: 041 571 347, e-pošta: luka.sustersic@ijs.si

ROK ODDAJE JE 15. februar 2021.