Komunikacija / Popularizacija / Desno

POPULARIZACIJA ZNANOSTI


Na področju popularizacije znanosti na IJS prav sedaj potekata dva projekta:

  • Form It, PR-00680
    Nosilec projekta, prof. dr. Boris Žemva, Vodja projekta na IJS, mag. Tomaž Ogrin

    • Form-it je 100-odstotno financiran evropski projekt 6. okvirnega programa.
    • Cilj projekta je presoditi možnosti sodelovanja in pretoka znanja med znanostjo in šolstvom in naj bi se predvidoma nadaljeval z novim projektom v 7. okvirnem programu.
    • Da bi stekla od Evropske komisije sofinancirana dejavnost predvidenega novega projekta, bi bilo treba urediti domače financiranje. Doseči bi ga bilo mogoče z ustanovitvijo nove programske skupine, kot omenja tudi ARRS.