K3 / NoviceDesno


NOVICE | English


 • Dne 16. in 17. novembra je na Universitat Politècnica de Catalunya v Barceloni potekalo letno srečanje M-era.Net projekta z naslovom "COIN DESC: Deskriptorji inhibicije korozije in selektivnega raztapljanja". Glavna cilja projekta sta poglobitev mehanističnega razumevanja inhibicije korozije in načrtovanje korozijsko odpornih bakrovih zlitin z uporabo korozijskih inhibitorjev. Srečanje je bilo posvečeno pregledu dosedanjih rezultatov in planiranju aktivnosti za naslednje leto.


 • Projekta skupina COIN DESC na letnem srečanju


 • Letno srečanje projekta COR_ID v okviru M-ERA.NET (European Research Area) je potekalo na Eötvös Loránd Univerzi v Budimpešti dne 9. in 10. novembra 2017. Poglavitni cilj projekta Ciljano oblikovanje korozijsko odpornih prevlek za različne namene (akronim COR_ID) je oblikovanje in sinteza novih prevlek, ki bodo imele večjo korozijsko odpornost, daljšo življenjsko dobo in zmanjšano obremenitev okolja v primerjavi z obstoječimi prevlekami za aluminijeve zlitine. Delo poteka v skladu s principi integriranega računskega načina v tehniki materialov (ICME). Srečanje je bilo posvečeno pregledu dosedanjih rezultatov in planiranju aktivnosti za naslednje leto. Projektni konzorcij sestavljajo: Institut “Jožef Stefan” in podjetje Talum d.d. Kidričevo (Slovenija), Chimie ParisTech, CNRS (Francija) in Univerza Eötvös Loránd (Madžarska).


 • Slika: Sodelavci COR_ID projekta in utrinek iz Budimpešte


 • Revija CORROSION je v decembru izdala posebno številko, ki je posvečena biokoroziji kovinskih vsadkov. Posebno številko je kot gostujoča urednica pripravila dr. Ingrid Milošev. Razumevanje mehanizma biokorozije in degradacije kovine v človeškem telesu, to je identifikacija korozijskih in obrabnih produktov in njihov efekt na človeško telo, je izrednega pomena za varno in dolgoročno delovanje kovinskih vsadkov pri pacientih z različnimi obolenji kosti. V tej številki je objavljenih dvanajst člankov, ki so razdeljeni med in vitro, analizne revizijske in modelne klinične študije. Dva pregledna prispevka sta pripravila Jeremy Gilbert, Univerza Clemson, in Ingrid Milošev. Posebna številka je namenjena tako predstavitvi področja kot tudi bolj zahtevnim bralcem, ki delajo na tem področju.


 • Slika: Posebna številka revije CORROSION


 • V četrtek 23. novembra 2017 je bila v Unionski dvorani v Ljubljani podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj in Puhovih priznanj za leto 2017. Doc. dr. Anton Kokalj iz Odseka za fizikalno in organsko kemijo je prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju molekulskega modeliranja kemijkih procesov na površinah kovin. Dr. Kokalj je vrhunski mednarodno vpet raziskovalec z izvirnimi in odmevnimi objavami s področja teoretičnih študij fizikalno-kemijskih procesov na površinah tehnološko pomembnih kovinskih materialov. Izjemno odmeven je njegov prispevek pri razvijanju programskih orodij za molekulsko modeliranje, ki so vsa odprtokodna in prosto dostopna. Dr. Kokalj je v slovenskem prostoru največkrat citiran avtor na področju kemije, v sam vrh pa se uvršča tudi po ostalih kazalcih uspešnosti.


 • Slika: Anton Kokalj je prejel Zoisovo priznanje. • Oddaja »Ugriznimo znanost« z naslovom »Boj proti rji« (RTV Slovenija 1, 19. 10. 2017) je bila posvečena koroziji in načinih preprečevanja korozije kovinskih materialov. »Industrija naj bi imela zaradi tega procesa skupno več kot trilijon evrov letnih izgub, korozija pa nemalokrat terja tudi človeška življenja. Kako in zakaj nastane? Kako se pred njo lahko zaščitimo? Kako lahko odkrijemo korozijo na nedostopnih mestih, kot je notranjost betonskih stebrov, konstrukcij, sistemov? Na Inštitutu Jožefa Stefana razvijajo nove prevleke, ki naj bi nadomestile do zdaj zelo razširjene, a nevarne kromatske. Ali jim bo uspelo premagati korozijo?« V oddaji smo sodelovali sodelavci Odseka za fizikalno in organsko kemijo. V studiu je sodeloval dr. Peter Rodič, ki je na nazoren način razložil in demonstriral potek korozije. Predstavili smo sodobne protikorozijske prevleke, ki jih razvijamo na našem odseku: sol-gel, konverzijske prevleke, superhidrofobne in samoobnovljive prevleke. Poleg dr. Rodiča sta nastopili tudi mlada raziskovalka Urša Tiringer, mag. kemije, in Barbara Kapun, dipl. inž. kem. tehnol. V oddaji so poleg sodelavcev Instituta »Jožef Stefan« sodelovali še raziskovalci iz Zavoda za gradbeništvo. Protikorozijska zaščita materialov je izredno pomembno področje prav na vseh področjih življenja – od zaščite navadnih kovinskih ograj, mostov, preko ladij, avtomobilov, letal, in vse do prenosnih telefonov in mikroelektronike.


 • Slika: Sodelavci K3 ki so nastopali v oddaji "Ugriznimo znanost"


 • Uvodno srečanje projekta mCBEEs, ki je bil odobren v okviru razpisa H2020 MSCA – ITN – 2017 (Marie Skłodowska Curie Action – Innovative Training Network), je potekal 16. in 17. oktobra na Univerzi v Vidmu, Italija. mCBEEs je akronim za Advanced integrative solutions to Corrosion problems beyond Micro-scale: towards long-term durability of miniaturized Biomedical, Electronic and Energy Systems (št. 764977, slovenski naslov projekta: Napredne integrativne rešitve korozijskih problemov na sub-mikro skali: dolgoročna zaščita miniaturiziranih biomedicinskih, elektronskih in energetskih sistemov). Projekt, ki bo trajal od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021, združuje konzorcij 15 partnerjev uporabnikov in 3 partnerske organizacije. Člani konzorcija prihajajo iz 11 držav, 10 univerz, 4 raziskovalnih institutov in 4 industrijskih organizacij. V okviru projekta se bo usposabljalo 15 doktorskih študentov. Poleg Odseka za fizikalno in organsko kemijo (prof. dr. I. Milošev) bo na projektu sodeloval tudi Odsek za kompleksne snovi in CENN Nanocenter. Koordinator projekta je dr. Maria Lekka iz Univerze v Vidmu. • Dr. Jerca Pahor, v obdobju 2012-2016 mlada raziskovalka na Odseku za Fizikalno in organsko kemijo, je za svoj doktorat z naslovom Novi pristopi k sintezi predzdravil fosfatov in fosforilirani derivati pantotenske kisline dobila Krkino nagrado 2017 za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. V okviru nagrajenega doktorskega dela, ki ga je opravljala na IJS in podjetju ACIES BIO pod mentorstvom doc. dr. Ajde Podgoršek Berke in somentorstvom prof. dr. Stojana Stavberja ter zagovarjala julija 2016 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, je Jerca Pahor pripravila številne nove derivate fosfopantotenata in fosfopanteteina, primerne za nadaljnje testiranje njihove biološke aktivnosti. Raziskava predstavlja znaten prispevek k še vedno pomanjkljivem znanju na področju priprave fosforiliranih derivatov pantotenske kisline ter aciloksialkilnih predzdravil fosfatov.


 • Slika: Dr. Jerca Pahor in somentor prof. dr. Stojan Stavber


Arhiv novic