Gospodarski svet / Desno

STROKOVNE KOMISIJE DIREKTORJA
Gospodarski svet
Poslovni odbor
Strokovni sveti raziskovalnih področij
Druge strokovne komisije direktorjaGOSPODARSKI SVET

Stane Rožman, dipl. inž., predsednik uprave, NEK, d. o. o.
prof. dr. Aleš Rotar, direktor razvoja in raziskav, Krka, d. d.
Andrej Polenec, direktor, Iskratel, d. o. o.
Tatjana Fink, direktorica, Trimo, d. d.
mag. Robert Ferko, predsednik uprave, Droga Kolinska, d. d.
Branko Drobnak , predsednik uprave, Poteza Skupina, d. d.
prof. dr. Tomaž Kmecl, direktor, Iskra Feriti, d. o. o.