Page name: ARRSProjekti / 2018 / Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov

Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov


Nazaj na seznam za leto 2018


Oznaka in naziv projekta

N2-0078 Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov (SDM-Open-SLO)
N2-0078 Semantic Data Mining for linked open data (SDM-Open-SLO)

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektni partnerji

Projektna skupina

Vodja projekta:

Sodelavci na IJS:

Sodelavci na UNG:

Vsebinski opis projekta

Obstoječi sistemi za rudarjenje podatkov omogočajo analizo tabelaričnih podatkov, a tipično niso prilagojeni za rudarjenje semantično označenih podatkov, ki so razpoložljivi v obliki domenskih ontologij. Analiza semantično označenih podatkov je posebno pomembna v biomedicinskih domenah. V okviru projekta bomo razvili učinkovite metode semantičnega rudarjenja podatkov, ki bodo omogočile pojasnjevanje biomedicinskih pojavov na osnovi velikih količin biomedicinskih podatkov. Glavna inovacija projekta je novi okvir SDM-Open, ki bo združeval učinkovitost metod analize omrežij s pojasnjevalnim potencialom algoritmov semantičnega rudarjenja podatkov. Inovacijo predstavljata tudi nova metodologija in platforma, ki bosta omogočili raziskovalcem uporabo bogatega nabora semantično označenih podatkov, kar jim bo omogočilo obravnavo širšega in bogatejšega nabora raziskovalnih vprašanj, kot je mogoče z obstoječimi metodami. Metodologijo bomo uporabili na biomedicinskih podatkih, ki bodo vključevali podatke o Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni.

Delovni sklopi projekta

  • DS1: Nove metode za semantično rudarjenje podatkov (SDM)
  • DS2: Nove metode za povečano razširljivost
  • DS3: Uporaba in vrednotenje novih metod
  • DS4: Vodenje projekta in razširjenje rezultatov projekta

Bibliografske reference

  • Reference - SICRIS

  • ŠKRLJ, B., KRALJ, J., LAVRAČ, N. (2019). CBSSD: community-based semantic subgroup discovery. Journal of intelligent information systems, ISSN 0925-9902, [in press][COBISS.SI-ID 32057639]


Nazaj na seznam projektov po letih