Page name: ARRSProjekti / 2017 / Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi


Nazaj na seznam za leto 2017


Oznaka in naziv projekta

J7-8280 - Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi
J7-8280 - Resources, methods and tools for the understanding, identification and classification of various forms of socially unacceptable discourse in the information society

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Tomaž Erjavec

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih