Ime strani: ARRSProjekti / 2017 / Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode


Nazaj na seznam za leto 2017


Oznaka in naziv projekta

J6-8256 - Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode
J6-8256 - New grammar of modern standard Slovene: resources and methods

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Simon Krek

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih