Ime strani: ARRSProjekti / 2016 / Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju

Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

J7-7303 - Analiza heterogenih informacijskih omrežij za odkrivanje zakonitosti v znanostih o življenju
J7-7303 - Analysis of heterogeneous information networks for knowledge discovery in life-sciences

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Partnerji

Vsebinski opis projekta

Projekt obravnava odkrivanje zakonitosti v kompleksnih scenarijih rudarjenja podatkov v znanostih o življenju. Z razvojem mikromrež in drugih naprednih tehnik molekularne biologije se soočamo z ogromnimi količinami podatkov v rangu tako imenovanih Velikih Podatkov (Big Data). Relevantne informacije so razpršene v različnih podatkovnih bazah v heterogenih formatih in so zato za biologe le težko uporabne. Za povečanje uporabnosti javno dostopnih resursov je potrebna integracija le teh v enoten vir podatkov za podatkovno rudarjenje. Namen predlaganega projekta je razvoj, implementacija, evalvacija in aplikacija nove metodologije za rudarjenje velikih heterogenih podatkov na področju znanosti o življenju. Motivacija za razvoj predlagane metodologije je dejstvo, da obstoječe metode odkrivanja znanja iz podatkov ne sledijo zahtevam analize ogromnih količin raznovrstnih podatkov s področja znanosti o življenju. Izboljšavo obstoječih pristopov bomo dosegli z razširitvijo in kombinacijo metod rudarjenja besedil, rudarjenja relacijskih podatkov ter zlivanja heterogenih podatkov. Da bi ocenili predlagano metodologijo bomo uporabili več testnih in realnih domen s področja znanosti o življenju z namenom, da bi zboljšali translacijske pristope v kmetijstvu z odkrivanjem novega znanja na področju rastlinske imunske signalizacije.

Delovni načrt projekta

  • WP1. Metode rudarjenja heterogenih informacijskih omrežij (M1-M24)
  • WP2. Razvoj in primerjalne meritve za programsko okolje (M6-M36)
  • WP3. Aplikacija tehnologij (M6-M36)
  • WP4. Diseminacija rezultatov projekta

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih