ZivadinovCV

Slika

DRAGAN ŽIVADINOV - Kratek življenjepis
Dragan Živadinov je od leta 1980 do 1984 na AGRFT v Ljubljani študiral gledališko režijo. Leta 1984 je bil soustanovitelj umetniškega gibanja Neue Slowenische Kunst, ter idejni konstruktor stilne formacije retrogardizma. Leta 1983 je ustanovil retrogardistično Gledališče sester Scipion Nasice ter leta 1987 kozmokinetično gledaliišče Rdeči pilot. V začetku devedestih letih je Rdeči pilot transformiral v kozmokinetični kabinet Noordung. Leta 1995 je s stilno formacijo telekozmizem vstopil v petdesetletni gledališki projektil "1995-2045 - Noordung". Leta 1998 je postal kandidat kozmonavt, leta 1999 pa je realiziral "Biomehaniko Noordung" prvo celovito predstavo v pogojih breztežnosti. Leta 2005 je prvič in 2015 drugič ponovil petdesetletni gledališki projket "projektil 1995-2045-Noordung", ki se uprizarja vsakih deset let. V osemdesetih letih je gradil retrogardistične dogodke in observatorije. V devedesetih letih je gradil informance. V prvem desetletju tretjega tisočletja pa gradi postgravitacijske gledališke abstrakte.
Nazaj

DRAGAN ŽIVADINOV - Short Biography
Studied theatrical direction at the Academy of Music, Radio, Television and Film in Ljubljana from 1980 to 1984. He was a cofounder of the art movement Neue Slowenische Kunst (1985). In the 1980s he constructed the style formation retro-gardism. In 1983 he founded the retro-garde Scipion Nasice Sisters Theatre and, in 1987, the cosmokinetic observatory Red Pilot. In the early 1990s he transformed Red Pilot into the Noordung Cosmokinetic Cabinet. In 1995 he embarked on the fifty-year theatrical process Noordung 1995-2045 through the style formation of telecosmism. In 1998 he became a candidate cosmonaut and, in 1999, realised Biomechanics Noordung, the first complete theatre production in zero gravity conditions. In 2005 he staged the first reprise of Noordung 1995-2005-2045. The second reprise willtake place in 2015. In the 1980s he constructed retro-gardist events and observatories. In the 1990s he constructed informances. Since 2000 he has been constructing post-gravitational theatrical abstracts.
Back