WebbCV

Slika

GEOFF WEBB - Kratek življenjepis
Geoff Webb je eden vodilnih podatkovnih znanstvenikov. Je direktor centra za podatkovno znanost na Univerzi Monash v Avstraliji in tehnični svetovalec v zagonskih podjetjih FROOMLE in BigML Inc. V slednjih je ključna komponenta ponudbe na področju strojnega učenja prav Webbovo orodje Magnum Opus, ki se uporablja za odkrivanje relacij v podatkih. Webb je bil pionir na večih raziskovalnih področjih, na primer modeliranju uporabnikov, interaktivni podatkovni analitiki ter statističnem odkrivanju vzorcev. Razvil je mnoge algoritme strojnega učenja, ki se sedaj obče uporabljajo. Med leti 2005 in 2014 je bil odgovorni urednik prve znanstvene revije o podatkovnem rudarjenju, Data Mining and Knowledge Discovery. Bil je predsednik programskega odbora uglednih konferenc ACM SIGKDD in IEEE ICDM, kot tudi splošni predsednik konference IEEE ICDM. Prejel je mnoga priznanja in nagrade: Med drugim je IEEE Fellow in prvi prejemnik nagrade Australian Museum Eureka Award za odličnost v podatkovni znanosti.
Nazaj

GEOFF WEBB - Short Biography
Geoff Webb is a leading data scientist. He is Director of the Monash University Centre for Data Science and a Technical Advisor to data science startups FROOMLE and BigML Inc. The latter have incorporated his best of class association discovery software, Magnum Opus, as a core component of their advanced Machine Learning service. He pioneered multiple research areas as diverse as black-box user modelling, interactive data analytics and statistically-sound pattern discovery. He has developed many useful machine learning algorithms that are widely deployed. He was editor in chief of the premier data mining journal, Data Mining and Knowledge Discovery from 2005 to 2014. He has been Program Committee Chair of the two top data mining conferences, ACM SIGKDD and IEEE ICDM, as well as General Chair of ICDM. He is an IEEE Fellow. His many awards include the inaugural Australian Museum Eureka Prize for Excellence in Data Science.
Back