V001 / Novica

NOVICE ZA SPLETNO STRAN INSTITUTA

1. Namen spletne novice
Novice na spletni strani Instituta so namenjene sprotnemu ter jedrnatemu informiranju in dokumentiranju o dejavnosti in življenju na Institutu. Večinoma jih berejo inštitutarji ter drugi, ki vsakodnevno iz raznih razlogov dostopajo do spletne strani Instituta. Oboji posegajo po privlačnih in jedrnatih novicah.

2. Kako pride na splet
Novica sporoča (opisuje oziroma napoveduje) dogodek ali dosežek. Osnutek sporočila pripravi enota, kjer je dogodek nastal. Osnutek sporočila pošljite čim prej (lahko tudi vnaprej). Pogosto je najpomambnejša prav hitra objava. Mogoče je objaviti tudi najavo dogodka, ki se kasneje spremeni v poročilo o njem.

3. Obvezno besedilo
Zaželena dolžina besedila je 110 besed. Tudi nekaj besed več ali manj je v redu, večjih odstopanj pa zaradi oblike spletne strani ni mogoče objaviti.

4. Vsebina novice
Bralec se na osnovi prvega stavka odloča, ali gre dejansko za novico in ali jo je vredno prebrati v celoti. Zato je priporočljivo:

  • novico smisleno umestiti v čas in prostor (kje in kdaj)
  • navesti, kaj takega se je dogodilo, kar je pomembno sporočiti tudi drugim (kaj)
  • opredeliti, kakšen je prispevek Instituta oziroma institutskih sodelavcev (kdo)

5. Novica in javnost
Pogosto naše novice ne omenjajo družbene relevance. Pa vendar prav to odloča, ali novico posredovalti v objavo medijem in kakšno podobo ima v javnosti naš Institut. Zato je potrebno v novici navesti:

  • jasno, jedrnato in preprosto utemeljitev, v čem je dosežek (znanstvena teža, aplikativna teža)
  • zakaj bo odslej naše življenje lepše (zdaj ali v prihodnosti)

6. Obvezna slika
Vsaka novica je opremljena s sliko. Pošljite kakovostno sliko (ali več), ki po širini najmanj 400 točk. Slika naj besedilo le spremlja, zato se nanjo v besedilu ne sklicujte. Na sliki naj ne bo oznak, kot so puščice, merila ipd., ali grafov z nerazumljivimi številkami. Pred objavo bomo sliko ustrezno izrezali (16:9) in dodatno grafično oblikovali. Praviloma uporabljamo dve vrsti slik:

  • pripovedne - fotografije oseb, laboratorijev
  • abstraktne - pritegnejo z estetskim učinkom

7. Arhiviranje
Novice se arhivirajo na spletni strani. Ob Novem letu se vse novice povežejo v skupno datoteko z naslovom Institut v (preteklem) letu.

8. Novice v medijih
Naše novice pogosto prebirajo tudi predstavniki medijev. Dosedanje izkušnje pa kažejo, da se ti ne trudijo, da bi sami od sebe naše novice oblikovali v medijske objave - menda zaradi strokovnega besedila ali suhoparnosti. Če torej želimo izpeljati tudi medijsko objavo, moramo navkljub objavi na spletni strani, pripraviti tudi širše in vsebinsko bolj ustrezno sporočilo za javnost oziroma po potrebi izpeljati celovitejšo medijsko kampanijo. Pomembno je, da v našem delu prepoznamo "poper". Če slutite, da je, se NUJNO in čim prej oglasite.

10. Komu poslati
Besedilo in sliko pošljite Poloni Strnad - polona.strnad@ijs.si (lahko tudi v vednost meni). Če boste poslali samo slovensko besedilo, bo vest objavljena le v slovenščini, če boste poslali tudi angleško besedilo, bo po lektoriranju objavljena tudi v angleščini. Predstavljam si, da so angleške novice takšne, ki imajo večjo težo in daljše trajanje.

Jadran Lenarčič