V001 / IJS / T98

Slika

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij na Institutu "Jožef Stefan" je *nosilec nacionalnega etalona* (NNE) na področju ionizirajočega sevanja. Laboratorija za dozimetrične standarde in za meritve radioaktivnosti svoje merilne zmogljivosti dokazujeta z izjemnimi in primerljivimi rezultati pri interkomparacijah na najvišjem mednarodnem nivoju. Na podlagi rezultatov teh meritev in potrjenega sistema zagotovitve kakovosti s strani tehničnega komiteja za kakovost TC-Q pri EURAMETu so v novembru 2015 dokončno potrdili 14 najboljših kalibracijskih in merilnih zmogljivosti naših laboratorijev ter jih vpisali v bazo *Key Comparison Data Base (KCDB)* pri BIPM. To je IJS postavilo ob bok ostalim svetovno priznanim meroslovnim laboratorijem kot so NPL iz Združenega kraljestva, PTB iz Nemčije, LNE-LNHB iz Francije in VSL iz Nizozemske.