V001 / IJS / T95

Slika

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij F-2, ELME in SVPIS so na Reaktorskem centru Instituta "Jožef Stefan" organizirali primerjalne meritve hitrosti doze in spektrometrije gama PRIMER 2015. Namen vaje je bil, da vse slovenske organizacije, ki imajo merilnike radioaktivnega sevanja in opravljajo z njimi terenske meritve, preizkusijo svoje znanje in opremo pri različnih nalogah s področja detekcije radioaktivnih virov, izmenjajo izkušnje ter z medsebojno primerjavo rezultatov nadgradijo svoje znanje in delo. Meritev se je udeležilo približno 50 predstavnikov iz več kot 10 različnih organizacij iz vse Slovenije, poleg IJS še ARAO, NEK, URSJV, RŽV, Onkološki inštitut, Mobilni radiološki laboratorij Slovenske vojske, Prostovoljna gasilska društva iz Velenja in Radelj ob Dravi, Gasilska brigada iz Ljubljane in Maribora ter Gasilski zavod iz Trbovelj.