V001 / IJS / T93

Slika

V 82. letu starosti nas je zapustil dolgoletni sodelavec Fakultete za fiziko in matematiko in Instituta "Jožef Stefan", raziskovalec, profesor in popularizator znanosti, prof. dr. Janez Strnad. Janez Strnad je bil rojen leta 1934 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1957, doktoriral pa 1963 na Univerzi v Ljubljani. Leta 1974 je postal redni profesor, leta 2001 pa zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se je ukvarjal z difuzijo nevtronov, posebno teorijo relativnosti in jedrsko fiziko. Generacijam fizikov bo prof. Strnad ostal v spominu kot izjemen predavatelj, avtor temeljnih učbenikov za fiziko, kot najprepoznavnejši profesor fizike, poln znanja o prepletenih zgodovinskih poteh znanstvenega delovanja, iz katerega smo se učili in črpali navdih. Skupna žalna seja Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko UL je bila v torek, 8. 12. 2015, v Peterlinovem paviljonu.