V001 / IJS / T92

Slika

Dne 23. novembra 2015 je Institut “Jožef Stefan“ na Reaktorskem centru slavnostno predal v uporabo novo in obnovljeno raziskovalno infrastrukturo za okoljske raziskave na Institutu »Jožef Stefan«. Ta investicija bo okrepila trdno umestitev Instituta in zlasti Odseka za znanosti o okolju v evropski raziskovalni prostor, sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji, kompetitivnost, kakovostno izobraževanje kadrov ter zaposlovanje na Institutu in pri sodelujočih organizacijah. Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter MIZŠ. Projekt se je izvajal v obdobju med aprilom 2012 in novembrom 2015. Investicija v znesku 6,9 mio. EUR je dala Odseku za znanosti o okolju ustrezno raziskovalno infrastrukturo v skupni velikosti 803 m2 novih in 1 145 m2 obnovljenih površin vključno z zagotovitvijo visokotehnološke raziskovalne opreme.