V001 / IJS / T90

Slika

European Atomic Energy Society (EAES) je neformalno združenje vodilnih raziskovalcev in direktorjev evropskih raziskovalnih inštitutov, ki raziskujejo tudi jedrsko energijo. Med člani so poleg sodelavcev IJS tudi sodelavci finskega VTT, belgijskega SCK-CEN, francoske CEA, nemškega KIT, madžarskega MTA AEK in drugi. Člani vodstva EAES so se 20. 11. sestali na delovnem srečanju v Odseku za reaktorsko tehniko. Osrednja tema srečanja so bili izzivi in priložnosti za krepitev bilateralnega in multilateralnega sodelovanja med člani združenja. Posebne pozornosti so bili deležni izzivi, ki jih prinašajo krčenja nacionalnih in evropskih virov financiranja raziskav. O mogočih ukrepih bomo razpravljali na naslednjem sestanku, ki bo v maju 2016 na poljskem nacionalnem inštitutu za jedrsko energijo NCBJ.