V001 / IJS / T89

Slika

V Portorožu so v petek, 20. novembra 2015, podelili najvišje državne nagrade v znanosti, med dobitniki pa so tudi sodelavci Instituta »Jožef Stefan«. Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih dosežkov pri razvoju kordieritne keramike s stabilnim nizkim koeficientom linearnega termičnega raztezka sta prejela tudi dipl. inž. Silvo Drnovšek in doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin. Zoisovo priznanje za odkritje feromagnetnih tekočekristalnih suspenzij sta prejeli doc. dr. Alenka Mertelj in doc. dr. Darja Lisjak. Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri sodobnem trajnostnem razvoju farmacevtske biotehnologije v Republiki Sloveniji pa je prejel tudi dopolnilni sodelavec Instituta prof. dr. Borut Štrukelj, ki je ustanovitelj skupnega raziskovalnega programa in laboratorijev med Institutom »Jožef Stefan« in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani na področju farmacevtske biotehnologije.