V001 / IJS / T87

Slika

Na Reaktorskem centru v Podgorici so sodelavci Instituta »Jožef Stefan« skupaj z gasilci enajstih prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske brigade Ljubljana v petek, 13. novembra 2015, z začetkom ob 17. uri izvedli gasilsko vajo, s katero so potrdili dobro pripravljenost na morebitno posredovanje na objektu. Namen gasilske vaje je bil preveriti pripravljenost in usposobljenost enot za posredovanje v primeru požara na objektu Reaktorskega centra. Poseben poudarek je bil namenjen vodenju večje intervencije in usklajenosti različnih operativnih gasilskih enot, med vajo se je izvajalo tudi reševanje 15 ujetih oseb v stavbi v primeru požara. Kot je povedal vodja vaje, mag. Bojan Huzjan z Instituta »Jožef Stefan«, je šlo za prvo vajo v tako velikem obsegu, na težave pa med izvajanjem niso naleteli.