V001 / IJS / T86

Slika

Institut »Jožef Stefan« in spletna agencija za promocijo znanosti, inovativnosti in kreativnosti TROMBA v sredo, 11. novembra 2015, prirejata 1. srečanje iz serije omizij z naslovom »Znanost ob 13«. Predstavniki Ministrstva za znanost, šolstvo in šport, Slovenske akademije znanosti in umetnosti - SAZU, Univerze v Ljubljani in Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost - ARRS, Institut »Jožef Stefan« in drugih inštitutov in fakultet se bodo spraševali, ali »se nam obeta razvojni preobrat?«. Podoba slovenske znanosti je v javnosti pogosto spregledana, zato namerava skupina ustvarjalcev s serijo srečanj pripravljati javne razprave, s katerimi želi prevzeti aktivno vlogo pri kreiranju zaslužene podobe. Vse prevečkrat se mora znanost zgolj odzivati na odločitve, ki jih sprejme politika, in zadnji čas je, da se postavi v aktivno vlogo nosilca razvoja.