V001 / IJS / T84

Slika

Damir Staničić, sodelavec Centra za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan", je v okviru evropskega projekta Transparense zelo uspešno vodil pripravo Evropskega kodeksa ravnanja za energetsko pogodbeništvo. Kodeks opredeljuje temeljne vrednote in načela, ki so ključnega pomena za uspešno pripravo in izvajanje projektov pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, in naj bi pripomogel k razvoju trga teh storitev in tako podprl evropska prizadevanja za zmanjšanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov. Kodeks je bil zelo dobro sprejet na evropski ravni in ima sedaj že 171 podpisnikov, med njimi tudi Evropsko združenje podjetij za energetske storitve (eu.ESCO) in Evropsko zvezo za inteligentne storitve energetske učinkovitosti (EFIEES), podpira pa ga tudi Evropska komisija. V Sloveniji je bil kodeks v praksi že preizkušen pri projektu celovite energetske prenove občinske stavbe občine Brda.