V001 / IJS / T8

Slika

Na avstrijskem inštitutu Joanneum Research je 21. januarja 2015 potekal FORUM ROBOTICS, kjer je na plenarnem predavanju z naslovom "Robots can learn!" direktor prof. dr. Jadran Lenarčič predstavil Institut "Jožef Stefan" ter najnovejše dosežke in vizijo razvoja robotike v svetu. Predavanja se je udeležil tudi član deželne vlade avstrijske Štajerske g. Christopher Drexler.
Sodelovanje med inštitutoma poteka na različnih področjih že od leta 2005, ko je bil podpisan dogovor o sodelovanju. Joanneum Research odpira nov oddelek robotike, ki bo v Celovcu in je za sodelovanje z Institutom "Jožef Stefan" še posebej zainteresiran. S tem se odpirajo tudi velike možnosti za skupne raziskovalne projekte in skupen nastop pri partnerjih v gospodarstvu na obeh straneh meje.