V001 / IJS / T71

Slika

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan" je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 16. septembra 2015 na Brdu pri Kranju organiziral 8. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij. Konference se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, ki so prisluhnili predavanjem vodilnih strokovnjakov s področja komercializacije raziskovalnih rezultatov in financiranja prenosa tehnologij iz raziskovalne sfere v gospodarstvo. V okviru konference so bile nagrajene tudi inovacije z največjim gospodarskim potencialom, ustvarjene na javnih raziskovalnih organizacijah, mednarodna ocenjevalna komisija pa je podelila dve nagradi v skupni vrednosti 2.000 EUR. Vzporedno s konferenco je bilo organiziranih tudi 59 spoznavnih sestankov med raziskovalci in predstavniki več kot 20 uspešnih podjetij.