V001 / IJS / T68

Slika

Dne 16. septembra 2015 se začenja nov evropski projekt Obzorje 2020 "Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain" REFRESH. Šestindvajset partnerjev iz 12 evropskih držav in Kitajske, med njimi tudi Odsek za računalniške sisteme Instituta »Jožef Stefan«, bo z združenimi močmi skušalo prispevati k zmanjševanju odpadkov hrane v Evropi, in to za 30 odstotkov do leta 2025, tako z zniževanjem stroškov upravljanja z odpadki kot tudi s povečevanjem vrednosti neizogibljivih odpadkov hrane in embalažnih materialov. Dejstvo je, da količina izgubljene in zavržene hrane zadošča, da dvakratno nahranimo vse lačne ljudi na svetu, zmanjšanje odpadkov doma in zunaj doma pa je tudi najbolj pomemben ukrep za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov zaradi hrane. Projekt REFRESH bo potekal v obdobju od julija 2015 do junija 2019.