V001 / IJS / T64

Slika

Odsek za znanosti o okolju (O-2) Instituta "Jožef Stefan" je nosilec nacionalnega etalona (NNE) za množino snovi Kemijski elementi v sledovih v organskih in anorganskih materialih. Ta status odseku omogoča in ga hkrati zavezuje, da z odličnimi merilnimi zmogljivostmi izvaja meritve na področju imenovanja na najvišjem mednarodnem nivoju. V potrditev te dejavnosti mora odsek pridobiti CMC-je, ki so vpisani v bazi Key Comparison Data Base (KCDB). Avgusta 2015 je odseku uspelo v KCDB vpisati 11 CMC-jev, s čimer je Slovenija na področju meroslovja v kemiji dvignila število od dosedanjih 3 na 14, kar vsekakor dviguje mednarodni ugled Slovenije na tem področju dejavnosti.